RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA
ELIZY ORZESZKOWEJ 36 A /3, 19-300 EŁK
NIP8481830304
Oceń firmę:
RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA
NIP8481830304
KRS0000341505
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ELIZY ORZESZKOWEJ 36 A /3, 19-300 EŁK

O Firmie

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem realizuje

RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. z sukcesem realizuje inwestycje budowlane na terenie Warmii i Mazur od 1990r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz opierając się na wieloletnim doświadczeniu, spółka zrealizowała kilkanaście inwestycji deweloperskich, budując blisko 500 lokali mieszkaniowych oraz usługowych. Generalne wykonawstwo obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz obiektów komercyjnych dodatkowo wzbogaca doświadczenie firmy.

Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybierają miejsca dla nowych projektów deweloperskich, szczególną wagę przywiązując do walorów krajobrazowych i funkcjonalności, dążąc do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniejącą już zabudowę miejską. Jako priorytet przy realizacji każdego etapu przedsięwzięcia, stawiamy zadowolenie klienta a detal, często lekceważony, jest naszym znakiem firmowym. Wymienione działania połączone z nieprzerwalnie doskonalonym systemem zarządzania wykwalifikowaną kadrą, daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów mieszkań o niepowtarzalnym charakterze w bardzo konkurencyjnych cenach.

Bezpieczeństwo finansowe kupujących zapewnia stabilna pozycja ekonomiczna, wysoki kapitał spółki oraz silna pozycja na rynku budowana od wielu lat. Deweloper zdobył markę firmy solidnej i wymagającej, zaś zrealizowane obiekty uznawane są za niezwykle atrakcyjne. Dodanie tych walorów wyznacza szybkie tempo wzrostu wartości zakupionych mieszkań i gwarancję udanej inwestycji.

budowlane na terenie Warmii i Mazur od 1990r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz opierając się na wieloletnim doświadczeniu, spółka zrealizowała kilkanaście inwestycji deweloperskich, budując blisko 500 lokali mieszkaniowych oraz usługowych. Generalne wykonawstwo obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz obiektów komercyjnych dodatkowo wzbogaca doświadczenie firmy. Władze spółki z siedzibą w Ełku starannie wybierają miejsca dla nowych projektów deweloperskich, szczególną wagę przywiązując do walorów krajobrazowych i funkcjonalności, dążąc do harmonijnego wkomponowania inwestycji w otoczenie przyrodnicze oraz istniejącą już zabudowę miejską. Jako priorytet przy realizacji każdego etapu przedsięwzięcia, stawiamy zadowolenie klienta a detal, często lekceważony, jest naszym znakiem firmowym. Wymienione działania połączone z nieprzerwalnie doskonalonym systemem zarządzania wykwalifikowaną kadrą, daje efekt końcowy w postaci wysokich standardów mieszkań o niepowtarzalnym charakterze w bardzo konkurencyjnych cenach. Bezpieczeństwo finansowe kupujących zapewnia stabilna pozycja ekonomiczna, wysoki kapitał spółki oraz silna pozycja na rynku budowana od wielu lat. Deweloper zdobył markę firmy solidnej i wymagającej, zaś zrealizowane obiekty uznawane są za niezwykle atrakcyjne. Dodanie tych walorów wyznacza szybkie tempo wzrostu wartości zakupionych mieszkań i gwarancję udanej inwestycji.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 36 A / 3, 19-300 EŁK

NIP

8481830304
Copy

REGON

280445506
Copy

KRS

0000341505
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2015-03-09

Adres rejestrowy

UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 36 A / 3, 19-300 EŁK

Data rejestracji w KRS

2009-11-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-11-10

Sygnatura akt

RDF/489405/23/526

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.41.Z - Transport drogowy towarów

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Grzegorz Sebastian Rutkowski
46 lat
Przemysław Rutkowski
43 lata
Kamil Daniel Rutkowski
38 lat
Antoni Rutkowski
70 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Sebastian Rutkowski
Przemysław Rutkowski
Kamil Daniel Rutkowski
Antoni Rutkowski

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
105,5
154,5
174,7
13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
152,1
186,2
149,9
-19,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
75,7
101,7
128,9
26,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
227,8
288
278,8
-3,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,5
0,8
39
Środki pieniężne Opis wskaźnika
45,7
60,9
41,3
-32,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
14,2
27,1
27,4
1,1
EBITDA Opis wskaźnika
15,1
27,7
28,2
2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
207,3
265,1
243,9
-8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
14,2
27,1
27,4
1,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
14,3
27,1
27,5
1,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
18,8
26,6
21,3
-5,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,5
17,5
15,7
-1,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
33,2
35,3
46,2
10,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
14,3
17,9
16,2
-1,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
13,5
17,5
15,7
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
506
431
285
-146
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,5
1,9
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,5
-2
-0,8
1,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży