ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"
UL. KS.F. GÓRKA 144, 43-196 MIKOŁÓW 6
NIP6310200498
Oceń firmę:
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"
NIP6310200498
KRS0000098756
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KS.F. GÓRKA 144, 43-196 MIKOŁÓW 6
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KS.F. GÓRKA 144, 43-196 MIKOŁÓW 6

NIP

6310200498
Copy

REGON

000471857
Copy

KRS

0000098756
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Adres rejestrowy

UL. KS.F. GÓRKA 144, 43-196 MIKOŁÓW 6

Data rejestracji w KRS

2002-03-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-03-28

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/21614/22/624

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.2 - Uprawa roślin wieloletnich

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

03.2 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

10 - Produkcja artykułów spożywczych

22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
ZARZĄD
Antoni Piotr Ochojski
Zastępca Prezesa, 65 lat
Jan Stanisław Swadźba
Prezes Zarządu, 67 lat
RADA NADZORCZA
Remigiusz Franciszek Sawicki
57 lat
Teresa Michałek
48 lat
Michał Kłapczyk
54 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
22,7
20,3
18,7
-8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
26
21,6
21,8
0,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,6
5,7
8,4
46,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
34,6
30,9
30,2
-2,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
0
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
4
3,6
3,9
8,4
EBITDA Opis wskaźnika
3,8
3,4
3,9
13,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
4
3,6
3,9
8,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,8
3,4
3,9
13,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
24,6
21,5
20,2
-6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
46,5
62,7
46,2
-16,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
17,6
17,7
20,8
3,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
24,8
18,6
27,9
9,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
16,6
16,8
20,7
3,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
17,6
17,7
20,8
3,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
403
382
419
37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1
0,9
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży