ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
Wydrowice, 49-100 NIEMODLIN
NIP7540334731
TEL+48 77 460 61 97
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Inne Profil firmy ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
NIP7540334731
KRS0000068465
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wydrowice, 49-100 NIEMODLIN

Numer telefonu

+48 77 460 61 97

Oddziały

Baza Magazynowo-Suszarnicza

Prądy, ul. Niemodlińska 27, 49-120 Dąbrowa
+48774641043

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Oferta

pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza, karp

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

WYDROWICE, 49-100 WYDROWICE

NIP

7540334731
Copy

REGON

000476263
Copy

KRS

0000068465
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-08

Adres rejestrowy

WYDROWICE, 49-100 WYDROWICE

Data rejestracji w KRS

2001-12-04

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-04

Sygnatura akt

RDF/376582/22/247

Kody Pkd

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61 - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.63 - Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64 - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

03.22 - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.\nW IMIENIU SPÓŁDZIELNI ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIA NA PIŚMIE, UMIESZCZAJĄC SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI.
ZARZĄD
Jadwiga Bernacka
Zastępca Prezesa - Członek Zarządu
Zbigniew Kosterkiewicz
Prezes Zarządu
RADA NADZORCZA
Czesław Ludwik Puzio
62 lata
Marek Stanisław Król
50 lat
Mirosław Piotr Sosnowski
61 lat
Janusz Flig
64 lata
Sławomir Jan Mazurkiewicz
40 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
14,7
14,9
13,3
-11,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,4
6,3
4,4
-29,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
30,3
31,2
30
-3,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
36,7
37,5
34,5
-8,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
10,2
12,3
8,9
-27,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,6
1,5
1,2
-18,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
4,6
5,9
5
-16,2
EBITDA Opis wskaźnika
5,8
7,4
6,1
-17,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
22,8
24,7
22,4
-9,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
4,3
5,9
4,9
-17,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
4,6
5,9
5
-16,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
15,1
19
16,5
-2,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
31
39,6
37,4
-2,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
82,5
83,2
87,1
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
39,6
49,6
45,9
-3,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
31
39,8
37,6
-2,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
26
23
30
7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży