ROBERT KLIMCZYK - GEOPOMIAR USŁUGI GEODEZYJNE
Wola Luborzycka 45, 32-010 Wola Luborzycka
NIP6781078341
TEL+48 606 232 207
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Doradztwo techniczne Profil firmy ROBERT KLIMCZYK - GEOPOMIAR USŁUGI GEODEZYJNE
ROBERT KLIMCZYK - GEOPOMIAR USŁUGI GEODEZYJNE
NIP6781078341
Profil niepotwierdzony
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Wola Luborzycka 45, 32-010 Wola Luborzycka

Numer telefonu

+48 606 232 207

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Geopomiar, z siedzibą w Woli Luborzyckiej, to dynamicznie rozwijająca się firma, która wykonuje kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne. Mamy wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz nowoczesny sprzęt, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższą jakość wykonywanych usług w przystępnych cenach. ​

Posiadamy państwowe uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, które upoważniają nas do sprawowania samodzielnych funkcji polegających na:

  • kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
  • wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
  • wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
  • wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Oferta

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE I OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW: ​
- wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
- opracowywanie numerycznych modeli ukształtowania terenu DTM​

OBSŁUGA GEODEZYJNO-PRAWNA:​
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienie znaków granicznych, ustalanie granic
- podziały nieruchomości
- badanie stanu prawnego nieruchomości

POMIARY REALIZACYJNE I INWENTARYZACYJNE:​
- tyczenie budynków i budowli
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli
- powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu

GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA:​
- pomiary objętości mas ziemnych, nasypów, hałd, składowisk surowców i materiałów
- kontrola pionowości obiektów wieżowych (maszty, kominy)
- pomiary wysokości punktów niedostępnych
- pomiary geometrii przestrzennych konstrukcji inżynierskich
- pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych, usługowych, hal produkcyjnych

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ROBERT KLIMCZYK - GEOPOMIAR USŁUGI GEODEZYJNE

Copy

Adres do doręczeń

Wola Luborzycka 45, 32-010 Wola Luborzycka

NIP

6781078341
Copy

REGON

121450258
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2018-05-23

Adres rejestrowy

Wola Luborzycka 45, 32-010 Wola Luborzycka

Przedsiębiorca

ROBERT KLIMCZYK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2011-02-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Przemysław Morfiński 2021-08-15 17:09:06
Brak wykonania usługi po otrzymaniu zapłaty, unikanie kontaktu, nie odbiera telefonów. Zwykłe wznowienie granic trwa już prawie półtora roku. Gdy telefon wykonuje ktoś z mojej rodziny, to odbiera i obiecuje, że w tym tygodniu skończy. Zostałem oszukany na parę tysięcy złotych, stracone nerwy i opóźnienia w budowie, radzę unikać usług tego człowieka.

Firmy z tej samej branży