Rich Management & Consulting sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 35/40, 02-796 Warszawa
NIP9512303079
TEL+48504096822
Oceń firmę:
Rich Management & Consulting sp. z o.o.
NIP9512303079
KRS0000348488
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wąwozowa 35/40, 02-796 Warszawa

Numer telefonu

+48504096822

Strona internetowa

www.richmc.com.pl

Oddziały

Biuro Rich Management & Consulting Sp. z o.o.

AL. Niepodległości 124/21, 02-577 Warszawa
+48504096822

O Firmie

Rich Management & Consulting sp. z o.o. jest firmą konsultingową. Zapewniamy szeroką gamę rozwiązań w ramach trzech kluczowych obszarów: doradztwa biznesowego, doradztwa w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi z UE oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Mamy wiele doświadczeń z zakresu projektów dotyczących OZE, w tym energetyki wiatrowej i wykorzystania biomasy.

Wśród klientów firmy są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i średnie firmy o dużym potencjale wzrostu. Priorytetem w działaniu firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu i dostosowanie prac doradczych do zdefiniowanych potrzeb klienta. Zapewniamy swoim Klientom usługi najwyższej jakości. Naszą firmę cechuje profesjonalizm i skuteczność w działaniu. Współpracujemy z kontrahentami z kraju i zagranicy. Z zaangażowaniem pracujemy nad realizacją każdego z zadań, tak by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki takiemu połączeniu kluczowych elementów prowadzenia biznesu tworzymy dobrą markę. Niniejszym chcielibyśmy podjąć się zadania podjęcia z Państwem współpracy.

Wierzymy, że jesteśmy do tego zadania doskonale przygotowani i pragniemy podkreślić, iż w przypadku Państwa zainteresowania, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować planowane działania w sposób rzetelny i efektywny, zapewniając najwyższą jakość oraz zgodność z uzgodnionym zakresem przy wykorzystaniu naszego doświadczenia, wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Zapraszamy do współpracy

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RICH MANAGEMENT & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WĄWOZOWA 35 / 40, 02-796 WARSZAWA

NIP

9512303079
Copy

REGON

142284148
Copy

KRS

0000348488
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-20

Adres rejestrowy

UL. WĄWOZOWA 35 / 40, 02-796 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-02-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-02-09

Sygnatura akt

RDF/522136/23/767

Strona WWW

www.richmc.com.pl

Kody Pkd

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.6 - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDORAZOWO DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
41,5
115,5
178,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6
41,5
591,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
23,1
20,6
32,6
58,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
58,1
61,1
69,6
13,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
81,2
81,7
102,2
25,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,1
12,7
1005,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-29,1
3
8,4
176,7
EBITDA Opis wskaźnika
-29,1
3
110,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
26,2
26,7
47,2
76,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-29,1
3
110,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-29,1
3
8,4
176,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-50,1
5
12,1
7,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-484,8
7,3
7,3
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
71,5
74,8
68,1
-6,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-485,3
7,3
492,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-484,8
7,3
7,3
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1407
181
-1226
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży