Rich Management & Consulting sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 35/40, 02-796 Warszawa
NIP9512303079
TEL+48504096822
Oceń firmę:
Rich Management & Consulting sp. z o.o.
NIP9512303079
KRS0000348488
Kapitał zakładowy15 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Wąwozowa 35/40, 02-796 Warszawa

Numer telefonu

+48504096822

Strona internetowa

www.richmc.com.pl

Oddziały

Biuro Rich Management & Consulting Sp. z o.o.

AL. Niepodległości 124/21, 02-577 Warszawa
+48504096822

O Firmie

Rich Management & Consulting sp. z o.o. jest firmą konsultingową. Zapewniamy szeroką gamę rozwiązań w ramach trzech kluczowych obszarów: doradztwa biznesowego, doradztwa w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi z UE oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Mamy wiele doświadczeń z zakresu projektów dotyczących OZE, w tym energetyki wiatrowej i wykorzystania biomasy.

Wśród klientów firmy są zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i średnie firmy o dużym potencjale wzrostu. Priorytetem w działaniu firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu i dostosowanie prac doradczych do zdefiniowanych potrzeb klienta. Zapewniamy swoim Klientom usługi najwyższej jakości. Naszą firmę cechuje profesjonalizm i skuteczność w działaniu. Współpracujemy z kontrahentami z kraju i zagranicy. Z zaangażowaniem pracujemy nad realizacją każdego z zadań, tak by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki takiemu połączeniu kluczowych elementów prowadzenia biznesu tworzymy dobrą markę. Niniejszym chcielibyśmy podjąć się zadania podjęcia z Państwem współpracy.

Wierzymy, że jesteśmy do tego zadania doskonale przygotowani i pragniemy podkreślić, iż w przypadku Państwa zainteresowania, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować planowane działania w sposób rzetelny i efektywny, zapewniając najwyższą jakość oraz zgodność z uzgodnionym zakresem przy wykorzystaniu naszego doświadczenia, wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Zapraszamy do współpracy

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RICH MANAGEMENT & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WĄWOZOWA 35 / 40, 02-796 WARSZAWA

NIP

9512303079
Copy

REGON

142284148
Copy

KRS

0000348488
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-20

Adres rejestrowy

UL. WĄWOZOWA 35 / 40, 02-796 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-02-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-02-09

Sygnatura akt

RDF/314185/21/88

Strona WWW

www.richmc.com.pl

Kody Pkd

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 - Działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.6 - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDORAZOWO DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU.
ZARZĄD
Ryszard Matkowski
Prezes Zarządu, 66 lat
UDZIAŁOWCY
Ryszard Matkowski

33,33% 100 udziałów o łącznej wysokości 5000 zł

Małgorzata Iwona Staniszewska

33,33% 100 udziałów o łącznej wysokości 5000 zł

Krzysztof Paweł Kozendra

33,33% 100 udziałów o łącznej wysokości 5000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
41,5
115,5
178,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6
41,5
591,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
23,1
20,6
32,6
58,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
58,1
61,1
69,6
13,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
81,2
81,7
102,2
25,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,1
12,7
1005,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-29,1
3
8,4
176,7
EBITDA Opis wskaźnika
-29,1
3
110,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
26,2
26,7
47,2
76,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-29,1
3
110,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-29,1
3
8,4
176,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-50,1
5
12,1
7,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-484,8
7,3
7,3
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
71,5
74,8
68,1
-6,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-485,3
7,3
492,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-484,8
7,3
7,3
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1407
181
-1226
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży