Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ
NIP1231298804
TEL48184143130
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi hotelarskie Profil firmy Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
Stacja narciarska i hotel w polskich górach - Wierchomla
NIP1231298804
KRS0000559165
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

Numer telefonu

48184143130

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

***Hotel Wierchomla SKI&SPA RESORT to znakomite miejsce na całoroczny wypoczynek, jak i na zorganizowanie konferencji. Chętni mogą postawić na noclegi w hotelu - w nowoczesnych pokojach, studiach i apartamentach - albo w komfortowych domkach. Na miejscu są również dostępne strefa SPA, basen i restauracja. Ośrodek oferuje także noclegi dla grup zorganizowanych - szkolnej młodzieży, grup turystycznych i studentów, chcących spędzić aktywnie czas na stoku narciarskim lub w trakcie wycieczek pieszych albo rowerowych. Tuż obok hotelu znajduje się Stacja Narciarska Wierchomla obejmująca trasy o rozmaitym stopniu trudności.


Oferta

Chcesz znaleźć wyjątkowe miejsce na wypoczynek w Polsce latem lub ferie zimą? Postaw na ***Hotel Wierchomla SKI&SPA RESORT w Wierchomli Małej koło Piwnicznej-Zdroju. Oferujemy noclegi w przestronnych apartamentach, studiach i pokojach lub w całorocznych domkach z drewna. Nasi goście mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty dodatkowej:restauracji (kuchni wege i regionalnej) oraz baru,

basenu i zabiegów w SPA (masaże, rytuały pielęgnacyjne, wellness),

atrakcyjnych cenowo karnetów na trasach w Stacji Narciarskiej Wierchomla,

rozmaitych atrakcji (ogniska, kuligi, paintball, nordic walking).Z naszej oferty mogą skorzystać nie tylko rodziny, ale także grupy turystyczne, młodzież szkolna oraz przedsiębiorcy, którzy szukają hotelu, w którym istnieje możliwość zorganizowania:konferencji,

imprezy integracyjnej,

eventu firmowego.Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji noclegów na atrakcyjnych warunkach!


Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RESORT T12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP

1231298804
Copy

REGON

361593859
Copy

KRS

0000912181
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-07-13

Adres rejestrowy

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 44, 33-300 NOWY SĄCZ

Data rejestracji w KRS

2021-07-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-07-22

Sygnatura akt

RDF/388187/22/454

Kody Pkd

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

07 - Górnictwo rud metali

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Krzysztof Brzeski
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Brzeski

79,8% 79 udziałów o łącznej wartości 3.950,00 zł

Piotr Tomasz Puchała

20,2% 20 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
                       Nowy Sącz, 27 marca 2020 roku


  SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA Z DZIAŁALNOŚCI
    SPÓŁKI POD FIRMĄ RESORT T12 SPÓŁKA Z O.O. SP.K.
               ZA ROK 2019


              L Wprowadzenie
Spółka pod firmą Resort T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa została utworzona w dniu 23 kwietnia 2015 roku aktem notarialnym
Rep. A nr 2327/2015. Poprzednio jej komplementariuszem była spółka pod firmą
Prestige PM sp. z o.o.
Na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia 2019 roku wspólnikami Spółki byli:
1} spółka pod firmą Prestige Inwestycje sp. z o.o. jako komandytariusz,
2) spółka pod firmą T12 sp. z o.o. — jako jedyny komplementariusz.

Okres sprawozdawczy, do którego odnosi się niniejsze sprawozdanie trwał od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku.


II. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na
       działalność Spółki, które nastąpiły w roku obrotowym
          lub są przewidywane w dalszych latach
W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność na obszarze województwa
małopolskiego. Spółka prowadzi stację narciarska i hotel w miejscowości Wierchornla
Mała.

       IM Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Bilans Spółki w okresie sprawozdawczym po stronie aktywów i pasywów wykazał
kwotę 6.033.957,71 złotych, natomiast rachunek zysków i strat zamknął się stratą
netto w wysokości 594.080,63 złotych.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej wynosiły 12.010.66331 złotych
natomiast koszty działalności operacyjnej wyniosły 12.497.232,01 zł.

W obecnej sytuacji rynkowej i ekonomicznej Zarząd Komplementariusza uważa, że
działalność Spółki jest prawidłowa.


          IV. Przewidywany rozwój Spółki
Spółka zamierza kontynuować swoją działalność

      V. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka nie jest narażona na skutki ryzyka kursowego, bowiem nie ma kontraktów, ani

                                  Strona 1 z 2

Sprawozdanie z działalności spółki pod firmą Resort T12 sp. z o.o. sp.k. za rok 2019

nie jest stroną umów denominowanych w walutach obcych. Spółka nie jest stroną
umów zawierających wbudowane instrumenty finansowe i nie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń. Zminimalizowane jest również ryzyko utraty płynności.

Komplementariusz Spółki nie przewiduje w najbliższej dającej się prognozować
przyszłości zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jej działalność. Spółka nie
ma problemów z regulowaniem zobowiązań i nie grozi jej ryzyko utraty płynności.

         VI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie
           badań i rozwoju technologicznego
Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

                              Krzysztof Brzeski
                               Prezes Zarządu
                             Komplementariusza

                                  Stromi 2 z 2

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
14,3
14,1
12
-14,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5,9
6,2
7,9
26,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,6
-1,3
-1,8
-47,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,2
5
6
21,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,9
1,7
1,8
4,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
-12,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,2
-0,6
-0,6
5,5
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
-0,6
-0,5
4,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,2
-0,6
-0,6
5,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,9
4,6
5,2
12,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
-0,6
-0,6
4,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
34,2
50,1
32,1
-18
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,5
-4,5
-4,9
-0,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-12
-25,2
-30,6
-5,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1,2
-4
-4,5
-0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,5
-4,5
-4,9
-0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
117
137
207
70
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży