"RES IUDICATA" sp. z o.o.
Ul. Obywatelska 108/110, 94-104 Łódź
NIP9970148713
Oceń firmę:
"RES IUDICATA" sp. z o.o.
NIP9970148713
KRS0000389186
Kapitał zakładowy40 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Obywatelska 108/110, 94-104 Łódź

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Res Iduicata Sp. z o.o. prowadzi kompleksową działalność w zakresie usług windykacyjnych na każdym etapie postępowania oraz działania związane z zakupem wierzytelności powstałych w obrocie gospodarczym.

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi windykacyjne na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Zdobyte doświadczenie w postępowaniu z dłużnikami, zastosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych, zaangażowanie na każdym etapie windykacji zapewnia wysoką skuteczność odzyskiwania należności. Ochrona danych osobowych oraz działalność w granicach obowiązującego prawa stanowią gwarancję bezpieczeństwa współpracy, gdzie windykacja każdej należności jest indywidualnym przypadkiem , do którego podchodzimy z należytą starannością.

Prowadzimy również działania związane z zakupem wierzytelności. Wykfalifikowani pracownicy profesjonalnie oraz szybko przeprowadzą proces sprzedaży wierzytelności zachowując przy tym wysokie standardy współpracy, ograniczając wszelkie formalności do zbędnego minimum.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"RES IUDICATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OBYWATELSKA 108/110, 94-104 ŁÓDŹ

NIP

9970148713
Copy

REGON

101072754
Copy

KRS

0000389186
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-09-30

Adres rejestrowy

UL. OBYWATELSKA 108/110, 94-104 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2011-06-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-06-14

Sygnatura akt

RDF/454852/22/104

Kody Pkd

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ZARZĄD
Kamil Niewiarowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Gabriel Jan Pietrasik

50% 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 złotych

Marcin Dominik Oficjalski

50% 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł

PROKURA
Marcin Oficjalski
prokura samoistna, 46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,1
-59,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
20,5
20,5
20,5
0,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
2,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
20,7
20,7
20,7
0,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-54,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
72,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
-0
0
114
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0
-0
77
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
20,6
20,6
20,6
0,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,4
-0
0
114
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0
-0
75,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
169,9
-16,8
2,3
19,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
75,9
-11,9
4,1
16
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
1
0,9
0,9
0
Marża EBITDA Opis wskaźnika
26
-11,1
-6,3
4,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
79,2
-11,9
4,1
16
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1741
3208
8029
4821
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży