ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy RENDER SP Z O O
RENDER SP Z O O
NIP6790066685
KRS0000040834
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Przewóz 45, 30-716 Kraków

Strona internetowa

http://www.render.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą spedycyjną z wieloletnią tradycją. Zajmujemy się spedycją międzynarodową i krajową, w tym transportem materiałów niebezpiecznych ADR a także logistyką i magazynowaniem.

Naszą wizytówką jest regularna linia drobnicowa – ekspresowy transport do Włoch i z Włoch będąca owocem wieloletniej współpracy z naszymi włoskimi partnerami. Transport w obu kierunkach przebiega sprawnie i w ustalonym rytmie – cały proces dostawy trwa maksymalnie tydzień.

Ponieważ sztandarowym działaniem naszej firmy jest realizacja ładunków typu groupage, integralnymi elementami tego systemu usług transportowych są magazynowanie, konsolidacja oraz dystrybucja ładunków. W naszych centrach logistycznych w Krakowie i koło Dąbrowy Górniczej znajdują się optymalnie przygotowane pomieszczenia magazynowe, gdzie przechowujemy, konsolidujemy i dekonsolidujemy ładunki.

Towary dystrybuujemy przy użyciu samochodów o różnej ładowności i dostarczamy je bezpośrednio do Klientów w całej Polsce.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZEWÓZ 45, 30-716 KRAKÓW

NIP

6790066685
Copy

REGON

351015716
Copy

KRS

0000040834
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-21

Adres rejestrowy

UL. PRZEWÓZ 45, 30-716 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2001-09-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-05

Sygnatura akt

RDF/316277/21/521

Strona WWW

http://www.render.pl

Kody Pkd

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.3 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

93.1 - Działalność związana ze sportem

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

63.40


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE; 2) PROKURENT; 3) PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UMOCOWANIA .
ZARZĄD
Łukasz Binda
Prezes Zarządu, 36 lat
Adam Stefan Brzozowski
Wiceprezes, 65 lat
UDZIAŁOWCY
Adam Stefan Brzozowski

30% 150 udziałów o łącznej wysokości 15.000,00 zł

Marek Maciej Kowalczyk

70% 350 udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8
6,6
7,5
13,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
5,2
4,8
-7,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
100,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,9
5,3
5
-5,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,1
152,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,1
0,1
152,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,7
1,9
1,6
-15,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0,2
397,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,1
-193,2
50,2
243,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,2
-1,9
0,9
2,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
10,7
1,3
2,7
1,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,7
-1,9
0,9
2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
66
158
139
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
0,7
0,6
-0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży