REMUR - MAŁOGOSZCZ Sp. z o.o.
Ul.Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP6562037997
TEL+48606420991
Oceń firmę:
REMUR - MAŁOGOSZCZ Sp. z o.o.
NIP6562037997
KRS0000006829
Kapitał zakładowy53 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

Numer telefonu

+48606420991

O Firmie

FIRMA DZIAŁA W BRANŻY METALOWEJ .

ZAJMUJE SIĘ WYKONYWANIE REMONTÓW W PRZEMYŚLE CEMENTOWO - WAPIENNICZYM , KRUSZYWA , PAPIERNICZY, PONADTO WYKONUJEMY ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"REMUR - MAŁOGOSZCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WARSZAWSKA 110, 28-366 MAŁOGOSZCZ

NIP

6562037997
Copy

REGON

291223480
Copy

KRS

0000006829
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-04

Adres rejestrowy

UL. WARSZAWSKA 110, 28-366 MAŁOGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2001-04-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-04-09

Sygnatura akt

RDF/495156/23/582

Kody Pkd

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marcin Lechosław Lniany
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Marcin Lechosław Lniany

42,86% 3 udziały o łącznej wartości 1.500,00 zł

Stanisław Lniany

57,14% 4 udziały o łacznej wartosci 2.000,00 zł

PROKURA
Paulina Elżbieta Dudała
prokura łączna wykonywana wraz z jednym członkiem zarządu, 43 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
10,7
10,4
10
-3,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,9
1,7
1,3
-21
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,5
5,7
5
-12,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,5
7,4
6,3
-14,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,5
4,4
3,3
-24,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
0,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,8
0,6
-0,2
-137,6
EBITDA Opis wskaźnika
1
0,9
-0,1
-107,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,7
0,5
-0,2
-148,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,8
0,8
-0,2
-130,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,3
6,3
5
-20,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
12,8
8,5
-4,7
-13,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,7
4,7
-2,3
-7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
85,6
77,2
78,9
1,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9
8,9
-0,7
-9,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,6
6
-2,3
-8,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
32
37
39
2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
5,7
6
4,7
-1,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,5
-4,1
42
46,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży