Red Med Poland Sp. z o.o.
3 Maja 130, 41-500 Chorzów
NIP6272730603
TEL48608733633
Oceń firmę:
Red Med Poland Sp. z o.o.
NIP6272730603
KRS0000400891
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

3 Maja 130, 41-500 Chorzów

Numer telefonu

48608733633

Oddziały

Red Med Warszawa

Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
+48600733633

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

więcej informacji na stronie www.redmed.pl lub www.redmed.com.pl

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RED MED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 3 MAJA 130 / U1A, 41-500 CHORZÓW

NIP

6272730603
Copy

REGON

242786540
Copy

KRS

0000400891
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-10-15

Adres rejestrowy

UL. 3 MAJA 130 / U1A, 41-500 CHORZÓW

Data rejestracji w KRS

2011-11-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-11-18

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/20452/22/833

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Grzegorz Piotr Goniwiecha
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Tatiana Helena Chojnacka

25,25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Agnieszka Janina Lasek

25,25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 zł

Grzegorz Piotr Goniwiecha

49,49% 49 udziałów o łącznej wartości 2.450,00 zł

PROKURA
Agnieszka Janina Lasek
prokura samodzielna, 38 lat
Iwona Agnieszka Goniwiecha
prokura samodzielna, 42 lata
Tatiana Helena Chojnacka
prokura samoistna, 42 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,5
5,5
8
45,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,8
2,4
2,6
8,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
136,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,9
2,5
2,8
12,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
1,2
0,5
-59,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0,1
179,4
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0,2
0,4
70,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0,2
0,4
63,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,9
2,5
2,7
10,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0,1
197
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,8
46
57,7
11,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,1
0,7
1,3
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
2,2
3,1
6,6
3,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0
4
4,7
0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,1
0,9
1,7
0,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
151
159
119
-40
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1
1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-5162
0,6
2,6
2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Antonina Słonińska 2019-10-16 11:25:10
Szczerze polecam, fachowa obsługa telefoniczna i na miejscu w Chorzowie, kupowaliśmy aparat do pomiaru INR, sprzedawcy posiadają ogromną wiedzę dlatego potrafią dobrze doradzić

Firmy z tej samej branży