RCM sp. z o.o.
7B, 19-500 Zatyki
NIP8471616578
TEL+48 696 024 285
Oceń firmę:
RCM sp. z o.o.
NIP8471616578
KRS0000642734
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

7B, 19-500 Zatyki

Numer telefonu

+48 696 024 285

O Firmie

Firma RCM w Gołdap działa w zakresie pełnej obróbki metalu i blachy jak, również cięcia plazmą od projektu do wykonania, produkujemy lemiesze na zamówienie, spawamy, a także wykonujemy usługi ślusarskie i tokarskie. Jesteśmy solidną firmą z doświadczeniem. Oferujemy najwyższą jakość wykonania usług, posiadamy najlepszych spawaczy i ślusarzy. Gwarantujemy również jak najszybsze wykonywanie usług.

- spawanie

- obróbka stali

- usługi ślusarskie

- usługi tokarskie

- cięcie plazmą

- naprawa przyczep

- produkcja lemieszy na zamówienie i wymiar

- wykonanie ogrodzeń panelowego na zamówienie

- lemiesz/lemiesze do koparek, spycharek, pługów, łyżek

- oraz wiele innych usług.

- dorabiania tuleii oraz sworzni

- remontowania maszyn budowlanych, rolniczych, kopalnianych itp.

Oferta

- spawanie

- obróbka stali

- usługi ślusarskie

- usługi tokarskie

- cięcie plazmą

- naprawa przyczep

- produkcja lemieszy na zamówienie i wymiar

- wykonanie ogrodzeń panelowego na zamówienie

- lemiesz/lemiesze do koparek, spycharek, pługów, łyżek

- oraz wiele innych usług.

- dorabiania tuleii oraz sworzni

- remontowania maszyn budowlanych, rolniczych, kopalnianych itp.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRANICZNA 3, 19-500 NIEDRZWICA

NIP

8471616578
Copy

REGON

365668809
Copy

KRS

0000642734
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-03-14

Adres rejestrowy

UL. GRANICZNA 3, 19-500 NIEDRZWICA

Data rejestracji w KRS

2016-10-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-10-19

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/10274/23/71

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

29.10.D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

49.41.Z - Transport drogowy towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Justyna Świtaj
Prezes Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Dorota Świtaj

10% 10 udziałów o łącznej wysokości 500 zł

Justyna Świtaj

90% 90 udziałów o łącznej wysokości 4.500 zł

PROKURA
Krzysztof Świtaj
prokura samoistna, 37 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,5
43,6
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,5
2,5
3,9
58,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,6
2,2
2,9
31
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,6
0,8
1,2
39,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,2
3,1
4,1
33,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0
0,5
2669,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
2,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,4
66,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,6
42,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,6
2,4
3,6
45,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,4
70
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
58,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
33,5
25,2
28,5
3,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,8
8,6
8,6
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
28,2
27,6
28,9
1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
25,3
15,9
14,3
-1,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
15,1
9,2
9,6
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
163
98
82
-16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
2,3
2,9
0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,4
3,1
2,2
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży