RAWIBOX S A
Ul.Podmiejska 14, 63-900 Rawicz
NIP6991580911
Oceń firmę:
RAWIBOX S A
NIP6991580911
KRS0000011061
Kapitał zakładowy25 900 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Podmiejska 14, 63-900 Rawicz

Strona internetowa

http://www.rawibox.com.pl

O Firmie

Nasza firma specjalizuje się w produkcji tektury falistej w wielu gramaturach i o różnym pokryciu oraz w produkcji kolorowych opakowań z tektury falistej. Stosowane przez nas techniki druku należą do najnowocześniejszych w dziedzinie fleksografii.

Asortyment produkowanych przez nas wyrobów jest szeroki i obejmuje m.in.: tekturę trzywarstwową o fali B lub C, tekturę pięciowarstwowa o fali BC, składane wykroje, tacki, wykrawane pudła, pudełka z dnem automatycznym i półautomatycznym, pudła klapowe, wzmocnienia, przekładki oraz wyposażenie pudeł.

Wytwarzane przez nas produkty służą jako opakowania na artykuły spożywcze, na warzywa i owoce, na napoje, na wyroby sprzętu AGD i wyroby techniczne. Wykorzystywane są jako opakowania zbiorcze na lekarstwa, produkty sanitarno-higieniczne, obuwie, służą jako pojemniki na odpady. Stosowane są także jako opakowania typu display. Opakowania z produktami spożywczymi mogą być przechowywane w chłodniach przemysłowych i chłodziarkach sklepowych.

Rozwijając działalność, otworzyliśmy laboratorium, które pozwala na kompleksową obsługę klientów poprzez przeprowadzanie badań wytrzymałościowych tektury oraz pudeł. Wykonujemy badania w zakresie: ECT, FCT , przepuklenia oraz BCT.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RAWIBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PODMIEJSKA 14, 63-900 RAWICZ

NIP

6991580911
Copy

REGON

410360801
Copy

KRS

0000011061
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-16

Adres rejestrowy

UL. PODMIEJSKA 14, 63-900 RAWICZ

Data rejestracji w KRS

2001-05-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-05-08

Sygnatura akt

RDF/488085/23/840

Strona WWW

http://www.rawibox.com.pl

Kody Pkd

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
ZARZĄD SPÓŁKI
Krzysztof Sławomir Kadys
Członek Zarządu, 54 lata
Fabrice Lucien Rossmann
Prezes Zarządu
RADA NADZORCZA
Bernard Rossmann
Laurent Barral
Laurent Kauffmann

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2019


1. Ogólne informacje o Spółce

Spółka Akcyjna Rawibox z siedzibą w Rawiczu, 63-900 Rawicz, ul. Podmiejska 14, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011061.

Stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

[TABELA]


 Wartość nominalna 1 akcji wynosi 6,84 PLN.

 Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury .


2. Struktura organizacyjna Spółki

 Na 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

 Prezesem Zarządu jest Pan Fabrice Lucien Rossmann.

 Członkiem Zarządu jest Pan Krzysztof Sławomir Kadys.


 Struktura organizacyjna Spółki przedstawia się następująco:

Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający zarządza wszystkimi sprawami handlowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, administracyjnymi, organizacyjnymi i finansowo-księgowymi Spółki. Bezpośrednio pod Dyrektora

Zarządzającego podlegają:

   - Dział Handlowy,

   - Dział Techniczno Produkcyjny,

   - Dział Obsługi Klienta,

   - Dział Zakupów,

   - Dział Jakości,

   - Dział BHP,

   - Dział Kadr i płac

   - Dział Finansowo-Księgowy


3. Sytuacja kadrowo-płacowa

 Średnie zatrudnienie za 2019 r. wyniosło 166 osób , w tym

    - pracownicy produkcyjni  — 123 osób

    - pracownicy nieprodukcyjni — 43 osoby

 Średnia płaca w Spółce Rawibox w 2019 wynosiła 4 458,15PLN , w tym:

    - pracownicy produkcji       3 624,23 PLN

    - pracownicy nieprodukcyjni    6 832,69 PLN,


4. Sytuacja majątkowa

 Wartość aktywów Spółki Rawibox na dzień 31.12.2019 r. wynosi 112 754 488,91 PLN, w tym:

 aktywa trwałe 75318 825,96 PLN — 66,80%

 aktywa obrotowe 37435 662,95 PLN — 33,20%

 Wartość aktywów w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 1,99 %, z tego aktywa trwałe zwiększyły się o 0,09 %, a majątek obrotowy zmniejszył się O 5,6%.


5. Inwestycje w 2019r.

 W 2019 roku Spółka dokonała nakładów inwestycyjnych na kwotę 3 864 159,93 PLN .


6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

 Dział Obsługi Klienta wspomaga dział handlowy w dziedzinie konstrukcji opakowań, jakości tektury i optymalizacji kompozycji. Jego celem jest zwiększenie wartości dodanej i satysfakcji klienta.


7. Ochrona środowiska

 Dział Jakości zajmuje się sprawami związanymi z ochroną środowiska.


8. Przewidywany rozwój Spółki

 Spółka w roku 2018 nabyła grunt w południowej części Polski . W roku 2020 na nowo nabytych działkach rozpocznie się budowa nowej fabryki wraz z parkiem maszynowym.


9. Sytuacja finansowa Spółki

 Za rok 2019 r, Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 17 502 007,65 PLN, a zysk netto w wysokości 14 116 519,99 PLN. Wielkość sprzedaży w tonach

 wzrosła w stosunku do roku 2018. Przychody ze sprzedaży produktów wykonano na poziomie 92,83 % przychodów roku ubiegłego, miała na to wpływ struktura sprzedaży. Zwiększenie zysku w stosunku do roku ubiegłego wynika ze zmniejszenia kosztów surowców i materiałów oraz wzrostu wielkości sprzedaży.


10. Informacje o ryzyku wynikającym z instrumentów finansowych

 W 2019 roku Spółka nie dokonywała zabezpieczeń transakcji zakupów dokonywanych w euro. Spółka nie wykorzystuje w działalności instrumentów finansowych ani nie prowadzi polityki zabezpieczeń. Szczegółowy opis ryzyk zamieszczono w nocie 23, not objaśniających do sprawozdania finansowego.


11. Dodatkowe informacje

 W roku 2019 nie nastąpiło nabycie akcji własnych.

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xades

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży