KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS
Księdza Zygmunta Goliana 4B, 32-020 Wieliczka
NIP9442015782
TEL48536197577
Oceń firmę:
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS
NIP9442015782
5,0 na podstawie 13 opinii.

Adres

Księdza Zygmunta Goliana 4B, 32-020 Wieliczka

Numer telefonu

48536197577

Strona internetowa

http://www.fonsuris.pl

Media społecznościowe

O Firmie

Windykacja należności i odzyskiwanie długów to dziś bardzo potrzebna na rynku usługa. Jesteśmy jedną z wiodących w branży firm. Kancelaria windykacyjna Fonsuris prosperuje zarówno w sektorze prywatnym, jak i firmowym. Działamy między innymi w Krakowie, ale również całej Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Grono naszych zadowolonych klientów ciągle rośnie. Wynika to z elastyczności, którą gwarantujemy podczas współpracy, zrozumienia potrzeb i indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Firma windykacyjna Kraków to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Uzupełniamy się wzajemnie wiedzą i kompetencjami, wykorzystując je do rozwiązywania trudnych spraw naszych klientów.

Zajmujemy się kompleksowym odzyskiwaniem należności i rozwiązywaniem problemów z dłużnikami. Z wysoką skutecznością przeprowadzimy cię przez zawiłe meandry polskiego prawa i biurokracji, wspierając efektywnie proces odzyskania twoich pieniędzy.

Windykacja długów jest bardzo często mylona z egzekucją komorniczą. Choć uzasadnieniem takiego postrzegania może być fakt, że cel obu procesów jest ten sam – odzyskanie długów i należności. Jednakże w praktyce oba procesy opierają się na odmiennych podstawach prawnych i wiążą z zupełnie innymi działaniami. Odzyskiwanie długów polega przede wszystkim na skutecznych formach dialogu i negocjacji odbioru należności pomiędzy dłużnikiem a pożyczkodawcą.


Rozliczenia i Opłaty

Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ charakter zadłużenia, sytuacja materialno-prawna dłużnika, długość przeterminowania zobowiązania oraz szereg innych, indywidualnych uwarunkowań. Na pierwszym spotkaniu dokonujemy analizy sprawy. Wówczas jesteśmy w stanie określić stopień jej skomplikowania, wysokość środków finansowych, które zaangażuje oraz nasze wynagrodzenie, zajmujemy się sprawami od 1000 zł.

Kancelaria windykacyjna Fonsuris nie pracuje na zasadzie tzw. success fee. Co to oznacza? Mówiąc wprost: wynagrodzenie na zasadzie success fee oznacza rozliczenie po osiągnięciu wyznaczonych celów. Ponieważ prowadzone przez nas sprawy są bardzo różne, niejednokrotnie wysoce skomplikowane i – niestety – czasem trudne do rozwiązania, nie możemy pozwolić sobie na rozliczenie uzależnione od postawionego celu. Ponadto, z każdą sprawą związane są zewnętrzne koszty jej prowadzenia – wysyłane pisma, koszty przesyłek, wywiadu gospodarczego, opłaty sądowe i inne – nie ponosimy tych opłat za klienta. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od przedmiotu wartości sporu, czyli inaczej mówiąc od kwoty dochodzonego roszczenia.

Niemniej, nasza skuteczność jest niezwykle wysoka. Większości przypadków udaje nam się w stosunkowo krótkim czasie uzyskać porozumienie z dłużnikiem i wypracować formę spłaty, która pozwala rozwiązać problematyczną kwestię zadłużenia dla naszego klienta z sukcesem.


Stosowane metody windykacji:

W Kancelarii Fonsuris rozumiemy zawiłe zależności, związane z odzyskiwaniem długów. Wieloletnie doświadczenie w branży nauczyło nas wiele. Podczas gdy rolą komornika jest zajęcie (odzyskiwanie w imieniu prawa) dóbr materialnych dłużnika, naszą rolą jest nakłonienie go do podpisania ugody. W ten sposób wypracowujemy najkorzystniejsze rozwiązania sprawy dla obu stron. Ów dialog opiera się o polubowne metody negocjacyjne i finalizowany jest spłatą zobowiązania. Dopiero, jeśli ta droga zawiedzie, kierujemy sprawę do sądu oraz egzekucji komorniczej.

Z pomocą kancelarii Fonsuris udaje się wypracować kompromis!

Wszystkie działania, które podejmujemy podczas współpracy, są zgodne z literą polskiego prawa i opierają się o obowiązujące w Polsce przepisy.

Posiadamy Polisę Odpowiedzialności Cywilnej na wykonywane przez nas usługi.Numer polisy: 908570977886

Oferta

Kancelaria Prawno Windykacyjna Fonsuris działając na rynku windykacyjnym zdobyła bardzo bogate doświadczenie w dochodzeniu należności od nierzetelnych klientów z różnych sektorów od osób fizycznych po duże firmy oraz korporacje. Dzięki doświadczeniu oraz jasnej procedurze szybko rozwiązujemy problemy naszych ZLECENIODAWCÓW zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Do największych osiągnięć naszej Kancelarii zaliczamy dużą grupę stałych Klientów, których kompleksowo obsługujemy na każdym etapie postępowania. Dobranie odpowiedniego zespołu przygotowanych pracowników, oraz skuteczne działania na poszczególnych etapach windykacji. Jesteśmy Kancelarią Prawno Windykacyjną działającą na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozbudowanego system windykacji bezpośredniej, nie ograniczamy się tylko do monitów i telefonów czy korespondencji elektronicznej.

ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI OD 1000 PLN!

Monitoring Należności

Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności nawet przez kilka tygodni. Nasz pracownik uprzejmie lecz stanowczo przypominana dłużnikowi o konieczności spłacenia kolejnej zaległej płatności. Nasi doświadczeni pracownicy osiągają wysoką skuteczność. W przypadku braku spłaty w terminie przez dłużnika sprawa przechodzi do działu windykacji po Państwa akceptacji. Wszelkie opłaty związane z dalszym postępowaniem są uzgadniane indywidualnie oraz z każdą firmą. Prowizja uzależniona jest od wielu czynników, a jej wysokość może zaczynać się już od kilku procent. Sposób monitorowania płatności dostosowujemy do branży. Nasz Klient ma możliwość wyboru klientów których chce monitorować w szczególności tych których uważa za potencjalne zagrożenie przez co może utracić płynność finansową. Z doświadczeń zdobytych na skutecznie przeprowadzonych sprawach wynika, że właśnie ta opcja kontrolowania poprawia płynność finansową naszych Klientów

Oferta składa się z kilku ważnych elementów które stanowią całość.

Windykacja Należności

Dochodzenie należności w Kancelarii Prawno Windykacyjnej Fonsuris odbywa się w etapach i kompleksowo. Skuteczne rozwiązanie wielu spraw pozwoliło wypracować nam nowatorskie procedury windykacyjne czyniąc naszą pracę stabilną i skuteczną.

Windykacja Stacjonarna

1. Kontakty telefoniczne – rozmowy z dłużnikiem mają na celu wynegocjowanie odpowiednich terminów spłaty zadłużenia, ORAZ monitorowanie spłat, do całkowitego ZAMKNIĘCIA roszczenia, 2. Monity – inaczej zwane jako wezwanie do zapłaty to nic innego jak forma ostrzeżenia przed kolejnym etapem.

Postępowania Sądowe w Różnych Trybach

To nic innego jak Uzyskanie nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego ten etap prowadzą nasi prawnicy oraz radcy prawni w ten sposób umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy na etapie egzekucyjnym.

Etap Postępowania Polubownego ­ oraz Przed egzekucyjnego

Występuje w sytuacji, gdy uzyskano tytuły wykonawczy lecz istnieje prawdopodobieństwo i szanse na odzyskanie długu bez konieczności egzekucji komorniczej. Podobnie jak w procesie windykacji polubownej są stosowane działania formalne.

Egzekucja Komornicza

Po wyczerpaniu wszelkich metod polubownych sprawa musi trafić do komornika tutaj znowu zastępujemy klienta reprezentując go przed właściwym komornikiem Sądowym sporządzając odpowiedni wniosek egzekucyjny oraz dostarczając nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RADOSŁAW PAC KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS

Copy

Adres do doręczeń

ul. Księdza Zygmunta Goliana 4B, 32-020 Wieliczka

NIP

9442015782
Copy

REGON

120950600
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-19

Adres rejestrowy

ul. Ogrodowa 30, 32-064 Niegoszowice

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Księdza Zygmunta Goliana 4B, 32-020 Wieliczka

Przedsiębiorca

Radosław Pac

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2016-05-04

Status

Aktywny

Kody Pkd

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

5/ 5.0
Na podstawie 13 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
4040404040 2024-05-17 18:06:49
erfjer pn9f3erfu9rtgkih rtg erfjk 34rf ey8fgr4hrtgherl fj3repetr gerf hewf hwefwekf owae; djoerf ewfk ihoerioerfy8er feriof 3rrei ergre gerr fg operjferj 9er94erferfi0eirgkoert g
szostakad 2024-04-23 13:40:45
Polecam tę kancelarię, nie mogłem odzyskać przedpłaty za zakupiony i niedostarczony towar, Kancelarii udało się to zrobić w dosłownie kilka godzin.
Sławek 2023-09-19 17:56:55
Bardzo polecam współpracę z kancelarią Fonsuris z Panem Radosławem. Otrzymałem ogromne wsparcie i zaangażowanie w sprawę. Polecam w 100%!!!
Piotr Kowalski 2023-03-30 17:46:44
Polecam współpracę z Kancelarią Fonuris
AJEK, Andrzej Matkowski 2023-03-30 11:49:49
Firma AJEK, Andrzej Matkowski; dziękuję firmie Fonsuris z Wieliczki, zajmującej się odzyskiwaniem płatności za wykonane zlecenia a nie opłacone, za pomoc, dając nadzieję na powstrzymanie złodziejstwa, co jest dla firm często problemem.
Andrzej 2022-10-03 20:03:06
Polecam Kancelarię Fonsuris
Andrzej Rawańs 2021-07-31 13:22:29
Kancelaria Fonsuris to zespół świetnych fachowców, prowadzą sprawy o zapłatę w sposób jasny, zrozumiały, dla klienta i zgodny z prawem jestem pod ogromnym wrażeniem, które zrobił na mnie właściciel Kancelarii Pan Radosław który wszystko wytłumaczył językiem zrozumiałym dla szarego człowieka uprzedził o możliwościach ale zarazem o konsekwencjach z mojej strony jakie mogę ewentualnie ponieść w razie przegranej , na szczęście Kancelaria posiada świetnych Prawników którzy poradzili sobie doskonale ze sprawą która została zakończona pozytywnie mogę polecić Kancelarię Fonsuris dla każdego dla tej Kancelarii nie ma barier gdzie w jakim miejscu Polski prowadzą sprawę a serdeczność oraz informacje na zadane pytania wracają wręcz błyskawicznie konkretnie bardzo dziękuję za okazaną pomoc Panu Radosławowi oraz jego Prawnikom
Andrzej Ruciński 2020-07-11 10:26:06
Kancelaria windykacyjna Fonsuris działa bardzo prężnie, szybko i bez zastrzeżeń ! Już po paru minutach rozmowy z człowiekiem wiadomo, że współpracujemy z kimś na odpowiednim poziomie - wiedza i doświadczenie !
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS13 lip 2020
Serdecznie dziękujemy za opinię , zapraszamy ponownie w razie problemów.
Monika Nowicka 2020-04-10 20:00:58
Bardzo dziękuję Panu Radosławowi za podarowanie drukarki i laptopa dla dziecka niepełnosprawnego aby mógł odrabiać lekcję jesteśmy bardzo wdzięczni za dobre serce . Pan Radosław jest wspanialy i ma dobre serce . Dziękuję i ściskamy bardzo mocno
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS16 kwi 2020
Bardzo dziękuję
Jolanta Jałocha 2020-03-15 12:38:16
Polecam usługi Pana Radosława, profesjonalne podejście przy egzekwowaniu długów, zaangażowanie i wsparcie na każdym etapie postępowania, pozwoliło na szybkie i skuteczne odzyskanie należności zagranicznych. Bardzo dziękuję.
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS19 mar 2020
Bardzo dziękuję za opinię
Magda Wróbel 2020-03-14 19:19:32
Jedyna Kancelaria w Polsce która działa i współpracuje z organami egzekucyjnymi zagranicą jestem tego przykładem
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS19 mar 2020
Pani Magdaleno bardzo dziękuję za opinię jesteśmy wdzięczni za ocenę naszej pracy i wiedzy liczę że wpłaty robione są regularnie pozdrawiam serdecznie .
Andżelika Maj 2019-03-08 15:36:09
Bardzo sprawne działania firmy doprowadziły do odzyskania należności wynikających z faktur za dostarczenie materiałów budowlanych do obsługi zawsze braliśmy miejscowe firmy niektóre lepsze niektóre gorsze w tym wypadku nie poradziły sobie z cwanym dłużnikiem znalazłam firmę Fonsuris Pana Radosława, która podjęła się zlecenia podchodziliśmy z mężem sceptycznie, bo jak firma z Wieliczki poradzi sobie ze sprawą na odległość, a jednak warto było czekać bardzo dziękujemy za pomoc.
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS19 mar 2020
Bardzo dziękuję
Tomasz Rzeszótko 2019-02-19 18:18:08
Polecam w 100% !!! Pan Radosław, po zapoznaniu się z dokumentacją, w sposób rzetelny i dla mnie zrozumiały, przedstawił procedury działania, odpowiedział na wszystkie pytania, podpowiedział co jeszcze mogę zrobić. Co dla mnie ważne, dał czas na przemyślenie i zastanowienie, co jeszcze bardziej wzbudziło moje zaufanie. Dodam jeszcze że poświęcił swój prywatny czas, za co bardzo dziękuję, a konsultacja jak się okazało była darmowa.
KANCELARIA PRAWNO WINDYKACYJNA FONSURIS19 mar 2020
Panie Tomaszu , serdeczne dzięki za opinię przepraszam że teraz odpisuję życzę wszystkiego najlepszego.
Pokaż więcej (9)  

Firmy z tej samej branży