ROBOTPOL ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU Radosław Grabowski
ul. Akacjowa 2A, 81-520 Gdynia
NIP7371943231
TEL801084083
Oceń firmę:
ROBOTPOL ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU Radosław Grabowski
NIP7371943231
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Akacjowa 2A, 81-520 Gdynia

Numer telefonu

801084083

Strona internetowa

robotpol.pl

Media społecznościowe

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ROBOTPOL ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU Radosław Grabowski

Copy

Adres do doręczeń

ul. Wesoła 7B, 81-578 Gdynia

NIP

7371943231
Copy

REGON

220506999
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2022-01-25

Adres rejestrowy

ul. Akacjowa 2A, 81-520 Gdynia

Przedsiębiorca

Radosław Grabowski

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2007-11-09

Status

Aktywny

Kody Pkd

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

49.41.Z - Transport drogowy towarów

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży