Radca prawny Szymon Chrostek - obsługa prawna i prowadzenie spraw.

Profil zweryfikowany
Na platformie od: 2014-05-06
 
Aktywność firmy: Startup
Ocena kontrahentów
-
Referencje
0

Aktualności

"Istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowanie w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego.

W Rzeczypospolitej Polskiej radca prawny pełniąc szczególną role służy interesom sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swojej wolności i praw. Jego obowiązki polegają na sumiennym wykonywaniu zawodu, a także na przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych. Wykonywanie zawodu nakłada na radcę prawnego obowiązki o charakterze prawnym i etycznym wobec:

 • klienta;
 • sądów oraz innych organów, przed którymi radca prawny broni praw klienta lub występuje w jego imieniu;
 • innych radców prawnych i ich samorządu;
 • społeczeństwa, dla którego istnienie wolnego i niezależnego zawodu związanego z poszanowaniem dla zasad ustanowionych przez jego przedstawicieli jest podstawowym środkiem ochrony praw człowieka." *

 

Witam Państwa serdecznie!

Jestem radcą prawnym - członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii.

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Chrostek świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym, jak również podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności spółkom prawa handlowego.

Udzielam pomocy prawnej oraz prowadzę doradztwo prawne dla wszystkich podmiotów występujących w obrocie prawnym, a więc osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i w sprawach prywatnych.

Uchwała nr 5/2007 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego -  Preambuła do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

1296 dni temu0Dodaj komentarz

O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Chrostek świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych (klienci indywidualni) oraz podmiotów gospodarczych w zakresie między innymi:

Prawo cywilne:

 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku itp.)
 • roszczenia o zapłatę;
 • roszczenia odszkodowawcze;
 • sprawy dotyczące własności (w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności);
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego;
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • roszczenia wynikające z umów;
 • inne sprawy cywilne;

Prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku;
 • sprawy dotyczące roszczeń z tytułu zachowku i zapisu testamentowego;
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku.

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń ;
 • prowadzenie postępowania rejestrowego - KRS, (składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów wpisanych do KRS);
 • sporządzanie projektów umów oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy) i statutów spółek osobowych oraz kapitałowych a także stowarzyszeń;
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (obsługa prawna w zakresie zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/ walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółek);
 • przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych podmiotów gospodarczych;
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym oraz pomocy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dla Klienta;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy;
 • sprawy związane z dochodzeniem wynagrodzeń za pracę;
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS;
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy;

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne;
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych - sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym - przed organami administracji publicznej;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zarówno przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym;

Klientom biznesowym proponuję stałą obsługę prawną. W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

 • sporządzam opinie prawne,
 • udzielam porad prawnych i konsultacji,
 • opracowuje treść wszelkiego rodzaju umów prawa cywilnego,
 • reprezentuje klientów przed wszelkimi urzędami i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dane rejestrowe firmy

Dane z CEIDG
Nazwa pełna:
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO SZYMON CHROSTEK
Identyfikator firmy (NIP):
7251875099
REGON:
101647278
Forma prawna:
indywidualna działalność gospodarcza
Adres rejestrowy:
ul. Atutowa 33, 93-443, Łódź, łódzkie, Polska
Małżeńska wspólność majątkowa:
Tak
Status:
Aktywny
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2013-09-01
Przedsiębiorca:
Szymon Chrostek
Aktualny odpis z CEIDG:
Pobieranie pliku PDFPobierz odpis (PDF)

Działalność firmy

Kategorie działalności firmy:
 • Usługi dla firm › Usługi finansowe i doradcze
 • Doradztwo prawne
Ukryj szczegóły
Szczegóły
Zasięg działania firmy:
Polska: łódzkie, mazowieckie
Rodzaj działalności:
usługodawca
Liczba pracowników:
1 osoba
Kody PKD:
69.1 - Działalność prawnicza

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Zarejestruj się

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

Przykładowe dane.
Szczegóły dostępne po zarejestrowaniu.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

 
E-mail:*
NIP:*
Anuluj
Zarejestruj się

Dokumenty firmowe