Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
Zbożowa 1,, 62-023 Robakowo
NIP7810025219
Oceń firmę:
Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
NIP7810025219
KRS0000044200
Kapitał zakładowy15 246 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Zbożowa 1,, 62-023 Robakowo

Strona internetowa

https://polska.raben-group.com

O Firmie

Raben Logistics Polska to czołowa firma logistyczna w naszym kraju. Posiadamy rozbudowaną sieć terminali w całej Polsce. Oferujemy Państwu szeroki wachlarz rozwiązań logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów z różnych branż.

Świadczymy usługi z zakresu:

- logistyki kontraktowej (kompleksowe usługi, które obejmują między innymi magazynowanie oraz działania stanowiące wartość dodaną dla Klienta, jak copacking i comanufacturing)

- transportu drogowego (krajowy i międzynarodowy transport drobnicowy oraz częściowy)

- transportu lotniczego i morskiego

Jako firma transportowa organizujemy dystrybucję do finalnych odbiorców w oparciu o rozbudowaną sieć magazynów przeładunkowych (cross-dockowych). Działamy również jako jak firma spedycyjna współpracując w tym zakresie z europejskimi operatorami i oferując międzynarodowe połączenia drobnicowe praktycznie w całej Europie.

Raben Logistics Polska posiada certyfikaty ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 22 000 (HACCP). Ponadto oddział w Grodzisku Mazowieckim posiada certyfikat IFS w zakresie magazynowania, copackingu i transportu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

RABEN REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZBOŻOWA 1, 62-023 ROBAKOWO

NIP

7810025219
Copy

REGON

632051726
Copy

KRS

0000044200
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-29

Adres rejestrowy

UL. ZBOŻOWA 1, 62-023 ROBAKOWO

Data rejestracji w KRS

2001-09-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-19

Sygnatura akt

RDF/393630/22/92

Strona WWW

https://polska.raben-group.com

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

64.91.Z - Leasing finansowy

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marek Eugeniusz Zychla
Członek Zarządu, 53 lata
Ilona Raben
Członek Zarządu, 49 lat
Ewald Theodorus Raben
Prezes Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY
RABEN REAL ESTATE HOLDING S.E.

100% 30.493 udziały o łącznej wartości 15.246.500,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
50,9
46,7
67
43,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
174
250,1
350,8
40,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
209,6
201,8
215,7
6,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
383,6
451,9
566,5
25,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
14,6
16,5
19,6
19
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,9
2,2
0,1
-96
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
14
-10,1
18
278,2
EBITDA Opis wskaźnika
31,2
27
43,5
61,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,8
5,5
5,9
6,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
11,2
-7,8
13,9
278,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
16,6
10,5
24
127,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,3
-3,9
6,5
10,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
22
-16,7
20,8
37,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
54,6
44,6
38,1
-6,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
61,2
57,8
65
7,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
27,4
-21,6
26,8
48,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1060
1942
1904
-38
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży