QUERTO sp. z o.o.
ZGODA 8/609, 81-361 GDYNIA
NIP7352858116
Oceń firmę:
QUERTO sp. z o.o.
NIP7352858116
KRS0000478676
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ZGODA 8/609, 81-361 GDYNIA

Strona internetowa

http://www.querto.pl

O Firmie

Querto - bezpieczeństwo i profesjonalizm w biznesie

Querto to program asekuracji prawnej, służący rozwojowi biznesu,

optymalizacji wyników finansowych i ograniczeniu ryzyka inwestycji.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do średnich i dużych firm oraz mikro i

małych przedsiębiorstw. Specjaliści z klasycznych oraz wąskich dziedzin

prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego działają prewencyjnie,

sprawują asystę prawną i okołoprawną w obszarach kluczowych dla rozwoju i

ochrony biznesu. Querto to także między innymi doradztwo w zakresie

bezpiecznych źródeł finansowania projektów, mediacje, ochrona kapitału

marki, ubezpieczenia czy doradztwo podatkowe.

Jesteśmy firmą dynamicznie rozwijającą się zarówno w kraju jak i za granicą.

W Polsce aktualnie jesteśmy w czterech okręgach, tj. Trójmiasto, Warszawa,

Kraków oraz Podhale. Kolejnymi celami ekspansji Spółki są regiony wschodniej

Polski, Śląska i Pomorza Zachodniego. Prowadzone są także prace, wraz z

partnerskimi firmami, nad wejściem na rynki krajów wschodnich takich jak

Ukraina, Białoruś czy Rosja, gdzie Querto będzie pośrednikiem i doradcą

biznesowym pomiędzy przedsiębiorcami z tych krajów a Polską i całą Unią

Europejską.

Zapraszamy do lektury naszej strony internetowej www.querto.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

QUERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZGODA 8 / 609, 81-361 GDYNIA

NIP

7352858116
Copy

REGON

122956310
Copy

KRS

0000478676
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-17

Adres rejestrowy

UL. ZGODA 8 / 609, 81-361 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2013-09-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-09-30

Sygnatura akt

RDF/343853/21/848

Strona WWW

http://www.querto.pl

Kody Pkd

64.91.Z - Leasing finansowy

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Krystyna Quirini
Prezes Zarządu, 69 lat
UDZIAŁOWCY
Aleksandra Danuta Quirini

20% 400 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł

Andrzej Quirini

60% 1200 udziałów o łącznej wartości 60.000,00 zł

Krystyna Quirini

20% 400 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł

PROKURA
Andrzej Quirini
samoistna, 69 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
72
72
0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
133,3
133,3
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-61,3
-61,3
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
72
72
0
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-85,2
-85,2
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży