PV Lab
Mikołaja Trąby 12, 03-146 Warszawa
NIP5242755791
Oceń firmę:
PV Lab
NIP5242755791
KRS0000441504
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Mikołaja Trąby 12, 03-146 Warszawa

O Firmie

PV Lab Sp. z o.o. jest jedną z nielicznych firm oferujących pełen zakres usług związanych z budową instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wyspecjalizowany zespół przygotowuje dla naszych klientów proces inwestycyjny rozpoczynając od pozyskania terenu, odpowiednich decyzji administracyjnych, decyzji przyłączeniowej źródła a następnie projektowanie i budowę instalacji PV. Wszystkie projekty realizowane są przez kadrę inżynierską o bogatym doświadczeniu praktycznym. Ponad 1,4 MWp instalacji PV w Polsce zostało zrealizowane przy współudziale obecnych właścicieli firmy. Firma chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem organizując szkolenia ogólnodostępne jak również dedykowane konkretnym firmom.

Posiadamy autoryzację firmy Oberhauser Solarbefestigungssysteme GmbH na prowadzenie szkoleń i wydawanie certyfikatów uprawniających do montażu konstrukcji mocujących firmy Oberhauser. Wydany certyfikat uprawnia osobę przeszkoloną, do montażu produktów firmy Oberhauser z zachowaniem gwarancji producenta przez 2 lata.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PV LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MIKOŁAJA TRĄBY 12 / 205, 03-146 WARSZAWA

NIP

5242755791
Copy

REGON

146414949
Copy

KRS

0000441504
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-11-24

Adres rejestrowy

UL. MIKOŁAJA TRĄBY 12 / 205, 03-146 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-11-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-11-26

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/53841/16/760

Kody Pkd

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem

19.20 - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.1 - Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Maciej Jan Juźwik
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Maciej Jan Juźwik

25% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Andrzej Roman Zyber

25% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Michał Marcin Chwaliński

25% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Artur Andrzej Pawelec

25% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży