pSenso
ul. Gierdziejewskiego 7/19A, 02-495 Warszawa
NIP5242731170
TEL+48221100088
Oceń firmę:
pSenso
NIP5242731170
KRS0000382189
Kapitał zakładowy9 800,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Gierdziejewskiego 7/19A, 02-495 Warszawa

Numer telefonu

+48221100088

Strona internetowa

http://www.psenso.com

O Firmie

Zajmujemy się tworzeniem elektroniki oraz systemów informatycznych. Przekuwamy nasze doświadczenie i pomysły na innowacyjne produkty. Stawiamy na dopasowanie do indywidualnych potrzeb i dostarczenie kompletnego rozwiązania konkretnych problemów.

Nasze doświadczenie i talent naszego działu inżynieryjnego udostępniamy także innym firmom. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie IT. Tworzymy zaawansowane aplikacje internetowe i systemy teleinformatyczne. Projektujemy i produkujemy urządzenia elektroniczne.

GSM Control Easy to sterownik, który pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi oraz na zdalny monitoring pracy innych urządzeń. Sterownik ten może obsługiwać kilka funkcji jednocześnie, np można go skonfigurować do wykrywania zalania/pożaru i automatycznego włączania pompy, a jednocześnie używać go codziennie do otwierania bramy garażowej, szlabanu na wjeździe czy otwierania i zamykania rolet. Wszystkie ustawienia można zmieniać z dowolnego miejsca za pomocą strony internetowej panel.psenso.com . Sterować urządzeniem można poprzez panel internetowy, Sms'em, Clip'em czyli sygnałem z telefonu lub kodem DTMF.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PSENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 WARSZAWA

NIP

5242731170
Copy

REGON

142876618
Copy

KRS

0000382189
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-22

Adres rejestrowy

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 16, 02-013 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2011-03-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-03-29

Sygnatura akt

RDF/428293/22/622

Strona WWW

http://www.psenso.com

Kody Pkd

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.5 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

UDZIAŁOWCY
Anna Katarzyna Lewandowska

49,23% 96 udziałów o łącznej wartości 4.800 złotych

Mariusz Tomasz Żelażewski

50,77% 99 udziałów o łącznej wartości 4.950,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

I. Dane o firmie.

pSenso Sp. z o.o. w została założona w 2011 roku i posiada kapitał udziałowy w kwocie

9.800,00 PLN. Spółka od dnia 12.06.2018 roku rozpoczęła proces likwidacji oraz

wygaszania działalności operacyjnej. Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy

Lindleya 16.

Udziałowcy:

Mariusz Żelażewski - 50% udziałów, tj. 99 udziałów

Anna Lewandowska - 49% udziałów, tj. 96 udziałów

Bogdan Żelażewski - 1% udziałów, tj. 1 udział

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń elektronicznych oraz

projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych.

Spółka zarejestrowana jest w sądzie rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS, pod numerem 0000382189.

Zarząd Spółki składa się z jednej osoby:

Likwidator - Mariusz Żelażewski.

Wszystkie te dane sa aktualnie ujawnione w KRS.

II. Zdarzenia istotne, mające wpływ na działalność jednostki, jakie nastąpiły w

 roku obrotowym, a także po jej zakończeniu, do dnia zatwierdzenia

 sprawozdania finansowego

W czerwcu 2018 roku Spółka rozpoczęła proces likwidacji i wygaszania działalności

operacyjnej. W grudniu 2018 roku przekazała dane dostępowe do urządzeń klientów oraz 

przygotowała proces przeniesienia klientów korzystających z autorskich sterowników

GSM do spółki Uxeon, która przejęła dalsze utrzymanie klientów i ich urządzeń,

zwalniając w ten sposób Spójkę z konieczności ponoszenia kosztów utrzymania Lej

usługi. Spółka w styczniu 2019 roku podpisała porozumienie ze spółką ACR System

dotyczącą spłaty zadłużenia na rzecz Spółki do końca 2019 roku. Spółka wyprzedała

również część majątku, którym pokryła zobowiązania wobec jednostek budżetowych.

Na grudniu 2018 roku Spółka przeniosła się pod nowy adres - Lindleya 16, 02-013

Warszawa, do wirtualnego biura pozwalającego zapewnić ciągłość odbioru

korespondencji, z jednoczesnym ograniczeniem kosztów do niezbędnego minimum.

III. Przewidywane kierunki rozwoju, cele i ryzyka

Spółka pozostanie w likwidacji do momentu uzyskania zapłaty zobowiązań przez ACR

System oraz do wyjaśnienia wszelkich niezbędnych spraw, które mogą pojawić się

podczas procesu zamykania przedsiębiorstwa.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

[Tabela]

Zarząd Spółki zakłada, iż do momentu uzyskania spłaty zadłużenia przez ACR System,

będzie regulował zobowiązania za pomocą pożyczek od wspólników.

V. Zasoby ludzkie

Na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie zatrudniała żadnych pracowników.

VI. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i zabezpieczenia przed ryzykiem

Spółka na dzień 31 grudnia 2018 Spółka nie posiadała żadnych instrumentów

finansowych (akcji, udziałów, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, pochodnych

instrumentów finansowych).


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
352,3
258,7
21,7
-91,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
289,5
298,8
285,8
-4,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
13,3
12,5
25,1
100,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
302,8
311,3
310,9
-0,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
101,7
0,2
0,2
30,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
35,5
23,2
2,5
-89,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-165,2
-0,8
12,6
1659
EBITDA Opis wskaźnika
-110,1
24,5
15,4
-37,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
277,1
308,8
310,9
0,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-145,6
1,2
12,9
938,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-165,2
-0,8
12,6
1659
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1241,9
-6,5
50,2
56,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-46,9
-0,3
58
58,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
4,4
4
8,1
4,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-31,3
9,5
70,7
61,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-46,9
-0,3
58
58,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
300
403
4646
4243
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,1
1,1
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,6
7,4
13,1
5,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży