"PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO" sp. z o.o.
Ul. Papiernicza 7D, 92-312 Łódź
NIP7292411907
TEL+48607884044
Oceń firmę:
"PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO" sp. z o.o.
NIP7292411907
KRS0000060228
Kapitał zakładowy233 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Papiernicza 7D, 92-312 Łódź

Numer telefonu

+48607884044

Strona internetowa

http://sako.pl

O Firmie

Działamy w branży elektroenergetycznej. W skład naszej oferty wchodzi wykonawstwo sieci elektrycznych, instalacji niskoprądowych, produkcja i konserwacja instalacji, pomiary jakości zasilania i stanu izolacji.

Nasza oferta obejmuje projektowanie oraz produkcję elektrycznych urządzeń rozdzielczych (rozdzielnice i tablice) niskiego napięcia w zakresie od 250A do 4000A oraz układów kompensacji mocy biernej wraz z ich montażem i modernizacją.

Dzięki kompensacji mocy biernej możliwe jest wyeliminowanie opłat za energię bierną oraz zmniejszenie opłat za energię czynną, poprawę wzrostu jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych, odciążenie linii kablowej jak również odciążenie pracy transformatorów.

Prefabrykacje wykonujemy zarówno na podstawie dostarczonych dokumentacji technicznych jak i indywidualnych projektów opracowanych i uzgodnionych z inwestorami.

Świadczymy usługi w zakresie konserwacji instalacji w tym także usuwanie awarii w obiektach użytku publicznego, obiektach przemysłowych czy stacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Działamy z energią. Zapraszamy do współpracy.

Oferta

Instalacje elektryczne:

 • przyłącza energetyczne nn
 • sieci SN i nn
 • wewnętrzne instalacje elektryczne
 • systemy zasilania gwarantowanego

Instalacje telekomunikacyjne:

 • instalacje telefoniczne - zewnętrzne i wewnętrzne
 • centrale telefoniczne
 • instalacje komputerowe
 • serwerownie

Instalacje alarmowe:

 • instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu
 • instalacje CCTV

Instalacje bezpieczeństwa pożarowego:

 • systemy alarmu pożarowego
 • systemy oddymiania
 • systemy oświetlenia ewakuacyjnego

Energetyka:

 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie SN i NN
 • linie kablowe

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PAPIERNICZA 7D, 92-312 ŁÓDŹ

NIP

7292411907
Copy

REGON

472284641
Copy

KRS

0000060228
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-02-04

Adres rejestrowy

UL. PAPIERNICZA 7D, 92-312 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2001-11-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-09

Sygnatura akt

RDF/435626/22/810

Strona WWW

http://sako.pl

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM- REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZARZĄD
Iwona Jolanta Grabarczyk
Wiceprezes Zarządu, 64 lata
Henryk Stanisław Grabarczyk
Prezes Zarządu, 63 lata
UDZIAŁOWCY
Iwona Jolanta Grabarczyk

50% 208 udziałów o łącznej wartości 104.000,00 złotych

Henryk Stanisław Grabarczyk

50% 208 udziałów o łącznej wartości 104.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,9
2,9
2,3
-18,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,6
0,8
0,5
-37,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,9
1,7
1,9
12,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,5
2,5
2,4
-4,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-6,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,7
1,8
1,8
0,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,8
0,1
0,4
399,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
0,2
0,5
151,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,1
2,2
2,2
-0,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,6
0,1
0,4
441,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,8
0,1
0,4
432,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
32,1
4,5
21,7
17,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,7
2,6
17,2
14,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
41,8
67
78,4
11,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
13,4
7,5
23,2
15,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,4
2,9
17,7
14,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
137
103
69
-34
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
2,6
5
2,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,9
-8,3
-3
5,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży