PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BIEŁAWIN 9, 22-100 CHEŁM
NIP5630000866
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Maszyny i utrzymanie ciągłości produkcji Serwis maszyn, urządzeń i części zamiennych Elektrycznych Profil firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5630000866
KRS0000167924
Kapitał zakładowy4 526 900,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BIEŁAWIN 9, 22-100 CHEŁM
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIESZKANIOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BIEŁAWIN 9, 22-100 CHEŁM

NIP

5630000866
Copy

REGON

110062763
Copy

KRS

0000167924
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. BIEŁAWIN 9, 22-100 CHEŁM

Data rejestracji w KRS

2003-07-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-07-16

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/8785/23/859

Kody Pkd

70.32.A

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

70.20.Z - Doradztwo związane z zarządzaniem

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

45.22.Z

45.25.E

45.45.Z

70.32.B


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT ( PROKURA SAMOISTNA).
ZARZĄD
Katarzyna Hapońska Gajewska
Prezes Zarządu, 40 lat
UDZIAŁOWCY
MIASTO CHEŁM

90063 udziały o łącznej wysokości 4.503.150 zł

PROKURA
Marcin Sebastian Komadowski
łączna, 49 lat
Józef Kendzierawski
łączna, 63 lata
RADA NADZORCZA
Marcin Stocki
41 lat
Dariusz Tomasz Nafalski
44 lata
Izabela Pado
41 lat
Kamil Stanisław Morawski
34 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,2
7,4
5,6
-24,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
9,3
9,6
10
3,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-1,4
0,1
0,5
245,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
7,9
9,7
10,5
7,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
-14
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
2,3
3,4
48,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,9
1,5
0,8
-50,8
EBITDA Opis wskaźnika
1,3
1,7
1,1
-36,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,8
6,7
7,6
13,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,9
1,5
0,8
-51,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
1,6
1
-38,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-64,8
1031,5
146,2
-885,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
11,1
21
13,6
-7,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-17,6
1,5
4,9
3,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,8
23,2
19,5
-3,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,1
21
13,6
-7,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
313
368
553
185
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,9
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1
-0,1
-1,6
-1,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (7)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży