PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
UL.KRAŃCOWA 7, 21-100 LUBARTÓW
NIP7141627101
TEL+48 81 855 20 23
Oceń firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP7141627101
KRS0000029566
Kapitał zakładowy1 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.KRAŃCOWA 7, 21-100 LUBARTÓW

Numer telefonu

+48 81 855 20 23

O Firmie

Podstawowym profilem działalności firmy są roboty budowlano-montażowe w zakresie budownictwa drogowego, które swym rodzajem obejmują budowę, przebudowę oraz remonty dróg, ulic, placów. Do budowy i remontów nawierzchni stosujemy własne mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco każdego typu i w każdym standardzie. Do remontów cząstkowych nawierzchni stosujemy produkowane we własnych wytwórniach drogowe emulsje asfaltowe i mieszankę mineralno-asfaltową na zimno "Lubartów" - dostępne również w sprzedaży. Posiadamy wieloletnią praktykę w oznakowaniu poziomym i pionowym dróg. Świadczymy całą gamę usług w zakresie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zajmujemy się produkcją, montażem i sprzedażą znaków drogowych oraz lakierowaniem proszkowym najnowszą metodą.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KRAŃCOWA 7, 21-100 LUBARTÓW

NIP

7141627101
Copy

REGON

430941540
Copy

KRS

0000029566
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2016-05-05

Adres rejestrowy

UL. KRAŃCOWA 7, 21-100 LUBARTÓW

Data rejestracji w KRS

2001-07-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-07-24

Sygnatura akt

RDF/418602/22/7

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Janusz Białek
Prezes Zarządu, 50 lat
PROKURA
Henryk Miduch
prokura łączna, 69 lat
Paweł Urban
prokura łączna, 48 lat
RADA NADZORCZA
Zygmunt Józef Karczewski
78 lat
Jadwiga Teresa Karczewska
82 lata
Eugeniusz Henryk Urban
74 lata
Rafał Urban
41 lat
Radosław Karczewski
53 lata

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
219,6
189,7
190
0,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
55,3
51,4
45,5
-11,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
46,8
51,5
53,4
3,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
102,1
102,9
98,9
-3,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
9,3
12,9
10,7
-17,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
6,5
7,7
4,4
-43,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
4,4
5,9
3,4
-42,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
37
37,8
33,2
-12,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
8,1
8,8
5,1
-42,3
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2
3,1
1,8
-1,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
45,9
50,1
54
3,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,9
4,1
2,3
-1,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
55
53
45
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,3
1,3
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (8)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży