PRZEDSIĘBIORSTWO OPA LABOR
Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Śląskie
NIP6431617240
TEL322281609218
Oceń firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO OPA LABOR
NIP6431617240
KRS0000011087
Kapitał zakładowy600 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Śląskie

Numer telefonu

322281609218

Strona internetowa

www.opalabor.pl

O Firmie

Kontynuujemy działalność Ośrodka Pomiarów i Automatyki powołanego w 1976r. w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Nasze podstawowe cele to podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz zapewnienie ciągłości pracy podstawowych urządzeń energomaszynowych i rozwoju automatyzacji w kopalniach.


Obecnie przedsiębiorstwo dzieli się na dwa działy:

  • Ośrodek Pomiarów i Automatyki,
  • Dział Projektowo-Montażowy - Zakład OPA-SOLAR.


Oferta usług OŚRODKA POMIARÓW i AUTOMATYKI:

  • badania odbiorcze urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
  • badania techniczne górniczych wyciągów szybowych,
  • serwis górniczych wyciągów szybowych,
  • badania i pomiary elektryczne i energetyczne przy użyciu metod i przyrządów specjalistycznych,
  • projektowanie sieci elektrycznych i dobór zabezpieczeń elektroenergetycznych.


Oferta usług Działu PROJEKTOWO-MONTAŻOWEGO - w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji elektroenergetycznych do 110 kV:

  • doradztwo i projektowanie,
  • sprzedaż i montaż,
  • uruchomienie i serwis.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO "OPA-LABOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WYZWOLENIA 22, 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NIP

6431617240
Copy

REGON

276942863
Copy

KRS

0000011087
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-27

Adres rejestrowy

UL. WYZWOLENIA 22, 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Data rejestracji w KRS

2001-05-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-05-22

Sygnatura akt

RDF/523740/23/573

Strona WWW

www.opalabor.pl

Kody Pkd

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
A) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM D) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH SWEGO UMOCOWANIA

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
12,7
10
11,1
10,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,2
8,6
9
4,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
7,8
6,6
5,7
-14,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
16,1
15,3
14,7
-3,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,1
-75,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
-17,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-1,2
-1,1
7,3
EBITDA Opis wskaźnika
-152,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,7
5,7
4,5
-20,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
-1
-0,8
12,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
-1
-0,9
7,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2
-15,4
-16,6
-1,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,2
-10,1
-8,5
1,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
48,8
43,3
38,6
-4,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-11,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,9
-11,9
-10
1,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
135
218
181
-37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
0,9
0,8
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-5,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży