Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "TRANS-PLUS" Darius...
Wysoka 68/70, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP7731679607
TEL48609456585
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja drogowa Mieszany Profil firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "TRANS-PLUS" Darius...
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe "TRANS-PLUS" Darius...
NIP7731679607
KRS0000108693
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wysoka 68/70, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Numer telefonu

48609456585

Strona internetowa

www.trans-plus.pl

O Firmie

Od początku istnienia firmy kierujemy się zasadą pełnego profesjonalizmu w działaniu oraz partnerstwa w stosunku do wszystkich naszych klientów. Siedziba naszej firmy znajduje się w centralnej Polsce co z logistycznego i ekonomicznego punktu widzenia jest dla nas, jak i dla naszych kontrahentów, bardzo ważnym aspektem. Bliskość oraz skupienie magazynów centralnych wielu firm polskich jak i zagranicznych ułatwia znalezienie ładunków. Na chwilę obecną dysponujemy 90 zestawami składającymi się z ciągników siodłowych marki Scania oraz naczepami typu "chłodnia". Od początku istnienia działalności zajmujemy się transportem krajowym, co pozwoliło nam zdobyć niezbędne doświadczenie w tej dziedzinie.


Posiadając własny warsztat oraz w pełni wyposażony samochód serwisowy z niezbędnym osprzętem, każdą awarię jesteśmy w stanie usunąć w jak najkrótszym czasie, zapewniając terminowe dostawy towaru. Lata doświadczenia na rynku transportowym i otrzymywane w tym czasie słowa uznania od wielu naszych klientów pozwalają nam z pełną odpowiedzialnością polecić nasze usługi nawet najbardziej wymagającym kontrahentom. 

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANS-PLUS" ROBERT SŁOMKA, IZABELA SŁOMKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WYSOKA 68/70, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

NIP

7731679607
Copy

REGON

590757312
Copy

KRS

0000948159
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2017-07-14

Adres rejestrowy

UL. WYSOKA 68/70, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

Data rejestracji w KRS

2022-01-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2022-01-21

Sygnatura akt

RDF/525169/23/653

Strona WWW

www.trans-plus.pl

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Izabela Słomka
54 lata
Robert Franciszek Słomka
54 lata
UDZIAŁOWCY
Izabela Słomka
Konrad Sebastian Słomka
Robert Franciszek Słomka

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
44,7
42,1
46,4
10,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
12,9
23
25,1
9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,3
2,7
3,3
24,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
21,2
25,7
28,5
10,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,4
81,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
3,7
3,9
3,9
-0,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
11,6
8,5
10,6
23,9
EBITDA Opis wskaźnika
15,7
13
15,1
16,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
11,6
8,5
10,6
23,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
12
9,1
11,2
23,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,8
7,1
10
39,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
139,5
319,5
317,6
-1,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
26
20,2
22,7
2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
39,2
10,4
11,7
1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
35,2
31
32,6
1,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
26
20,2
22,7
2,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
56
154
110
-44
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,4
0,7
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,4
1,2
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży