PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JANINA SP Z O O
ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim
NIP6282012594
TEL+48338432044
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Energia, paliwa, media Paliwa Inne Profil firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JANINA SP Z O O
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JANINA SP Z O O
NIP6282012594
KRS0000072339
Kapitał zakładowy90 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Kolbego 17, 32-600 Oświęcim

Numer telefonu

+48338432044

Strona internetowa

http://phjanina.eu

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Spółka zajmuje się sprzedażą węgla kamiennego dla celów energetycznych i opałowych. Mając podpisaną umowy autoryzowanego sprzedawcy z największymi krajowymi spółkami wydobywającymi węgiel kamienny koncentrujemy się na zaopatrywaniu w węgiel kamienny podmioty zajmujące się sprzedażą dla klientów indywidualnych oraz na dostawach węgla energetycznego do profesjonalnych zakładów wykorzystujących ten rodzaj paliwa w swojej działalności.

Spółka koncentruje się również na produkcji węglowych paliw ekologicznych przeznaczonych do spalania w nowoczesnych kotłach dowolnego rodzaju wyposażonych w automatykę podającą.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DWORCOWA 2A, 32-600 OŚWIĘCIM

NIP

6282012594
Copy

REGON

356356675
Copy

KRS

0000072339
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-26

Adres rejestrowy

UL. DWORCOWA 2A, 32-600 OŚWIĘCIM

Data rejestracji w KRS

2001-12-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-15

Sygnatura akt

RDF/372220/22/164

Strona WWW

http://phjanina.eu

Kody Pkd

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA - POWYŻSZE NIE UCHYLA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ.
ZARZĄD
Tomasz Szpak
Prezes Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Iwona Dominiec

43,33% 13 udziałów o łącznej wartości 39.000,00 zł

Tomasz Szpak

56,67% 17 udziałów o łącznej wartości 51 000 zł

PROKURA
Janusz Mieczysław Szpak
samoistna, 78 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
22,3
9,2
10,7
16,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
1
0,6
-46,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,1
1,4
2
45,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,8
2,4
2,5
5,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
1,3
775
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
-41,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,1
0,2
0,6
178,9
EBITDA Opis wskaźnika
-0,8
0,2
0,7
169,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,7
2,4
2,5
6,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,9
0,2
0,6
195,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,1
0,2
0,6
178,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-94,3
16,9
32,4
15,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,8
2,5
5,9
3,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
40
56,7
78
21,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,7
2,7
6,2
3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,8
2,5
5,9
3,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
28
18
14
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
5,1
6,2
1,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,7
2,7
-1,2
-3,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży