PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SP Z O O
Ul.Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda
NIP7410003852
Oceń firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SP Z O O
NIP7410003852
KRS0000094580
Kapitał zakładowy195 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda

Strona internetowa

dromo.eu

O Firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Sp. z o.o., prowadzi działalność w następującym zakresie:

 • budowy i remontów obiektów mostowych;
 • budowy i remontów dróg, ulic i chodników;
 • robót budownictwa wodno - inżynieryjnego;
 • produkcji betonu specjalistycznego;
 • usług transportowych;
 • badań laboratoryjnych związanych z budową dróg i mostów.

Ponadto w ofercie sprzedaży posiadamy:

 • Beton zwykły zgodnie z PN-88/B-06250
 • Klas B7,5, B10, B12,5, B15, B17,5, B20, B25, B30, B35, B37, B40, B45
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od K-1 (wilgotna) do K-5 (ciekła)
 • Klas wytrzymałości C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50
 • Pełny zakres konsystencji normowych : od S1 do S5, od F1 do F6

Beton zwykły zgodnie z PN-EN 206-1:2003:

 • Beton wodoszczelny
 • Beton mrozoodporny
 • Beton hydrotechniczny
 • Beton mostowy
 • Beton na pale i ścianki szczelinowe

Zaprawy cementowo-piaskowe zgodnie z normą PN-B-14501:1990:

 • Marki: M-4, M-7,M-12, M-15, M-20
 • Podsypki cementowo-piaskowe>
 • podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 0,5 ÷1,5, 1,5÷2,5 oraz 2,5÷5,0 MPa
 • podbudowy z chudego betonu zgodnie z PN-S-96013:1997 o wytrzymałości na ściskanie R28 6,0 ÷9,0 MPa

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NADRZECZNA 5, 14-100 OSTRÓDA

NIP

7410003852
Copy

REGON

510031253
Copy

KRS

0000094580
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-04-16

Adres rejestrowy

UL. NADRZECZNA 5, 14-100 OSTRÓDA

Data rejestracji w KRS

2002-02-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-02-25

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/9513/23/679

Strona WWW

dromo.eu

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

08.92.Z - Wydobywanie torfu

23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZARZĄD SPÓŁKI
Grzegorz Ziembolewski
Członek Zarządu, 61 lat
UDZIAŁOWCY
Janina Cichocka

24,64% 51 udziałów o łącznej wartości 25.500 zł

Andrzej Rekuć

41,06% 85 udziałów o łącznej wartości 42.500,-zł

Jerzy Łozowski

34,3% 71 udziałów o łącznej wartości 35.500,-zł

PROKURA
Jerzy Łozowski
prokura samoistna, 67 lat
RADA NADZORCZA
Adam Leszczyński
71 lat
Zbigniew Biegański
73 lata
Katarzyna Krasowska
59 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-0,3
-1
-0,5
50,4
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,7
-0,2
68,7
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
3
4
2,2
-43,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,8
1,8
1,3
-28,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,3
-1
-0,4
55,1
Aktywa Opis wskaźnika
6,1
5,9
3,9
-33,7
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-0,3
-1
-0,5
50,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
3,3
3,3
1,9
-41,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,3
4,1
2,6
-36,1
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
15,4
15,7
13
-17
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,3
4,3
2,5
-41,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-16,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-11,9
-57
-39,4
17,6
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
45,4
29,7
32,2
2,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,1
-6,4
-3,8
2,6
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,1
-6,4
-3,8
2,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,5
-4,5
-1,7
2,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
71
92
63
-29
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1.5002402067184448
1.11962890625
1.157365322113037
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
36.39789962768555
4.354969024658203
8.286284446716309
3,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xades
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży