DROGOPOL SP. Z O.O.
UL.SIEMIANOWICKA 52D, 40-301 KATOWICE
NIP9541976237
Oceń firmę:
DROGOPOL SP. Z O.O.
NIP9541976237
KRS0000019078
Kapitał zakładowy1 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.SIEMIANOWICKA 52D, 40-301 KATOWICE

Strona internetowa

http://www.drogopol.pl

O Firmie

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w robotach drogowych. Realizujemy prace z zakresu budowy dróg i autostrad, infrastruktury drogowej miejskiej i gminnej, konstrukcji i technologii drogowych, utrzymania zimowego dróg a także powierzchniowego utrwalania dróg.

DROGOPOL® - ZW Spółka z o.o. wywodzi się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych – Holding SA, które zostało utworzone w 1951 roku. 1 września 1993 roku w ramach ówczesnych przekształceń własnościowych powstało PRI Drogopol, które zapoczątkowało obecny kształt firmy. Dalsze przekształcenia doprowadziły do powołania Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DROGOPOL®-ZW 1 czerwca 1997 roku.

Posiadamy nowoczesny park sprzętowy, własne zaplecze techniczne oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dzięki czemu możemy spełnić najwyższe wymagania klientów, do których należą zarówno inwestorzy prywatni jak i samorządowi.

Prowadzimy profesjonalne laboratorium drogowe, w którym wykonujemy wszelkie prace z zakresu: badań wstępnych, sprawdzających przydatność materiałów do produkcji mas bitumicznych, projektowania recept na mieszanki mineralno-bitumiczne, badań mieszanek mineralno-bitumicznych w trakcie budowy, badań ułożonej nawierzchni.

Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:

  • kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych i serwis w zakresie: budowy, rozbudowy, remontów, renowacji i utrzymania dróg, ulic, rond, autostrad, parkingów, przepustów
  • budowę sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO, kotłowni, wymiennikowni oraz AKP
  • produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych
  • badania laboratoryjne kruszyw i mieszanek asfaltobetonowych
  • świadczenie usług sprzętowych
  • usługi transportowe

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

DROGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SIEMIANOWICKA 52D, 40-301 KATOWICE

NIP

9541976237
Copy

REGON

273476656
Copy

KRS

0000019078
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-04-10

Adres rejestrowy

UL. SIEMIANOWICKA 52D, 40-301 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2001-06-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-06-11

Sygnatura akt

KA.VIII NS-REJ.KRS/32642/23/866

Strona WWW

http://www.drogopol.pl

Kody Pkd

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marek Waszkiewicz
Prezes Zarządu, 38 lat
Adam Kazimierz Szewczyk
Wiceprezes Zarządu, 36 lat
Maciej Edward Szczyrbowski
Wiceprezes Zarządu, 39 lat
Tomasz Iksal
Wiceprezes Zarządu, 53 lata
Michał Staszewski
Pierwszy Wiceprezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Stanisław Waszkiewicz

8102 o łącznej wartości 810.200 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
67,5
72,4
75,5
4,4
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
12,8
4,2
4,4
4,8
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
10
3,5
3,3
-6,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
12,2
8,9
18,4
105,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
32,4
33,8
33,7
-0,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
171,8
154,3
231
49,7
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
23,2
24
23,5
-2,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
50
55,7
61,6
10,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
35,1
38,5
41,8
8,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
13,8
3,9
4,9
26,4
%
%
%
p.p.
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
52
53,2
55,4
2,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,4
2,7
1,9
-0,8
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,8
2,3
1,4
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
57
37
-20
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.158155918121338
2.2852671146392822
2.5026564598083496
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży