PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM
Ul.Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
NIP6780103120
Oceń firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM
NIP6780103120
KRS0000154616
Kapitał zakładowy1 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków

Strona internetowa

http://www.legprzem.com.pl

O Firmie

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i wykonawczą, sprawdzoną na krajowych i zagranicznych placach budów. Jesteśmy w stanie pracować z każdym inwestorem, stosując rozwiązania znane w Europie i na świecie.

Prowadzimy prace budowlano-montażowe obiektów o różnym przeznaczeniu i standardzie wykończenia. Mając doświadczoną kadrę techniczną prowadzimy roboty jako generalny realizator inwestycji "pod klucz" lub w innych układach organizacyjnych. Zajmujemy się również pracami projektowymi, ekspertyzami i badaniami technicznymi materiałów i obiektów budowlanych.

Kompleksowa oferta naszej firmy obejmuje wykonawstwo robót remontowych, modernizacyjnych, elektrycznych i instalacyjnych, jak również roboty wykończeniowe w pełnym zakresie łącznie z aranżacją wnętrz. Dewizą naszej firmy jest konkretyzowanie marzeń naszych klientów poprzez wysoką jakość naszych robót i zastosowanie najnowocześniejszych technologii.

W roku 2003 po raz pierwszy uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000, w roku 2008 otrzymaliśmy kontynuację certyfikatu ISO 9001.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CIEPŁOWNICZA 20, 31-574 KRAKÓW

NIP

6780103120
Copy

REGON

001397123
Copy

KRS

0000154616
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-16

Adres rejestrowy

UL. CIEPŁOWNICZA 20, 31-574 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2003-03-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-03-28

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/27678/23/583

Strona WWW

http://www.legprzem.com.pl

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.41.Z - Transport drogowy towarów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W RAMACH PROKURY SAMOISTNEJ LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (PROKURA ŁĄCZNA)

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
113
163,6
151,7
-7,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
53,3
67,6
48,9
-27,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
26,1
27,8
33,8
21,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
79,4
95,4
82,7
-13,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
6,1
7,1
6,3
-11,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,7
3
7,2
141,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,4
3,4
5,3
54,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
33,5
50,1
35,5
-29
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,7
1,6
6,6
298
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,6
1
4,3
3,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
32,9
29,2
40,9
11,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,6
1,8
4,8
3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
112
110
80
-30
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,9
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży