ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8970012752
KRS0000039472
Kapitał zakładowy51 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. J. E. PURKYNIEGO 1, 50-155 WROCŁAW

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Usługi dla firm Badania i analizy techniczne

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Agencje oraz firmy usługowe świadczą pracę na rzecz decydujących się na takie posunięcie przedsiębiorców. Do takich usług zaliczyć należy między innymi badania i analizy techniczne.

W tej kategorii umieszczono firmy zajmujące się dostarczaniem takich usług jak wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności czy atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych. Takie działania wykonuje funkcjonująca w miejscowości WROCŁAW firma PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Sprawdź jej dane rejestrowe oraz finansowe na ALEO.com i rozpocznij współpracę.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOPOLIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. J. E. PURKYNIEGO 1, 50-155 WROCŁAW

NIP

8970012752
Copy

REGON

008043196
Copy

KRS

0000039472
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. J. E. PURKYNIEGO 1, 50-155 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2001-09-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-09-18

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/4268/22/628

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

49.41.Z - Transport drogowy towarów

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
ZARZĄD
Jarosław Rzeźnicki
Prezes Zarządu, 68 lat
UDZIAŁOWCY
Jarosław Rzeźnicki

66,67% 68 (sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wysokości 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) złotych

33,33% 34 (trzydzieści cztery) udziały o łącznej wysokości 17.000 (siedemnaście tysięcy) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,6
0,7
28,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,7
1,2
1
-16,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0
0
786,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,3
138,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,5
1,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0
0
1005,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,5
0,7
32,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
15,1
0,1
1
0,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,9
0
0,5
0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,7
0,1
0,7
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
62,8
80,3
63,3
-17
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży