Prym-Soft sp. z o.o.
Ul. Ugorek 12 /35, 31-456 Kraków
NIP9452227362
TEL48535021333
Oceń firmę:
Prym-Soft sp. z o.o.
NIP9452227362
KRS0000783993
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Ugorek 12 /35, 31-456 Kraków

Numer telefonu

48535021333

Strona internetowa

http://cleverlab.pl

O Firmie

PRYM-SOFT Sp. z o.o. jest producentem innowacyjnego oprogramowanie CleverLAB służącego do zarządzanie pracą laboratoriów badawczych. System CleverLAB to proste i bezpieczne rozwiązanie IT (typu LIMS - Laboratory Information Management System), gwarantujące przyspieszenie pracy Państwa laboratorium, uporządkowanie dokumentacji badawczej oraz zastosowanie podejścia procesowego w Państwa laboratorium, zgodnego z wymaganiami obowiązującej normy 17025:2018

Oferta

System CleverLAB, umożliwia Państwu i Państwa klientom, realizację usług laboratoryjnych za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji webowej, dostępnej z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia, posiadającego dostęp do sieci [tablet, smartphone, komputer]. System jest prosty w obsłudze, edytowalny oraz dostosowany do błyskawicznego wdrożenia w Państwa laboratorium. Czas oraz koszt związany z wdrożeniem systemu jest wielokrotnie mniejszy niż ma to miejsce przy standardowych systemach desktopowych, opartych o starsze tzw. „zamknięte” rozwiązania.


GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU CleverLAB


 Podejście procesowe, ułatwiające i porządkujące pracę laboratorium, norma 17025:2018:02.

 Przyspieszenie procedury zarządzania próbką, badaniem i zleceniem.

 Łatwy dostęp do systemu dla laboranta oraz klienta z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci internetowej, w sposób standardowy lub za pomocą ekranu dotykowego np. tabletu.

 Intuicyjny/Nowoczesny interfejs, zapewniający, przejrzystą, prostą i komfortową pracę laboranta, ułatwiający wdrożenie nowego modelu pracy w laboratorium.

 Konkurencyjna cena, w stosunku do rozwiązao dostępnych na rynku.

 Mikro Hurtownia Danych, pozwalająca błyskawicznie analizowad i planowad pracę oraz obserwowad trendy występujące w czasie prowadzonych analiz.

 Ograniczenie kosztów i czasu koniecznego na wdrożenie, szkolenia i późniejszy serwis.

 Bezpieczeostwo danych, dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom IT.

 Cyfryzacja obiegu dokumentów ułatwiająca przygotowanie do auditu PCA.

 Otwartośd systemu, gwarantująca najlepsze dopasowanie oraz możliwośd rozbudowy.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRYM-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. UGOREK 12 / 35, 31-456 KRAKÓW

NIP

9452227362
Copy

REGON

383251024
Copy

KRS

0000783993
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-09-02

Adres rejestrowy

UL. UGOREK 12 / 35, 31-456 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2019-05-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2019-05-06

Sygnatura akt

RDF/570868/23/951

Strona WWW

http://cleverlab.pl

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Piotr Michał Płonka
Prezes Zarządu, 46 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Michał Płonka

100% 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
126,2
150,6
58,1
-61,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
190,4
174,6
304,5
74,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-139,7
-163,1
-296,5
-81,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
50,7
11,5
7,9
-30,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
49,4
8,4
0
-100
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-79,1
-23,5
-133,4
-468,8
EBITDA Opis wskaźnika
-69,1
-13,7
-130,4
-850,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-79,1
-23,5
-133,4
-468,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-69,1
-13,7
-130,4
-850,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
50,7
11,5
7,9
-30,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
56,6
14,4
45
30,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-62,6
-15,6
-229,6
-214
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-275,3
-1420,5
-3735,8
-2315,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-54,7
-9,1
-224,4
-215,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-62,6
-15,6
-229,6
-214
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
178
75
1112
1037
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,8
0,2
0
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,2
-8,1
-1,9
6,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży