Provita Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 13D, 40-611 Katowice
NIP6342531873
TEL+48327837300
Oceń firmę:
Provita Sp. z o.o.
NIP6342531873
KRS0000210083
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Fabryczna 13D, 40-611 Katowice

Numer telefonu

+48327837300

Strona internetowa

http://angelius.pl

O Firmie

PROVITA SP. Z O.O. Provita Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym, który prowadzi Centrum Medyczne Angelius Provita w Katowicach, oferujące pomoc ambulatoryjną w poradniach specjalistycznych oraz Angelius Szpital, świadczący usługi w zakresie zamkniętego lecznictwa szpitalnego.

„Budujemy na fundamencie najwyższych kompetencji w leczeniu i życzliwym podejściu do ludzi.” Idea naszego wielospecjalistycznego ośrodka medycznego skupiona jest wokół zapewnienia Pacjentowi opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie w ramach specjalnie dopasowanego programu leczenia. W myśl tej zasady posiadamy doskonale wyposażony ośrodek z nowoczesnym sprzętem medycznym, który spełnia najwyższe standardy europejskie. Inwestujemy także w naszą kadrę, którą stanowią wykwalifikowani lekarze specjaliści, kompetentny personel medyczny i laboratoryjny oraz fachowy zespół obsługi Pacjentów.

Zapraszamy na stronę internetową www.angelius.pl.

CENTRUM MEDYCZNE ANGELIUS PROVITA Centrum Medyczne świadczy kompleksowe usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego. Obecnie w ośrodku działa blisko 20 Poradni Specjalistycznych, w tym ginekologia, urologia, okulistyka, ortopedia, neurologia, flebologia, laryngologia, dermatologia, dietetyka. Szczególną uwagę poświęcamy aspektom związanym z płodnością i opieką kobiet w ciąży (leczenie niepłodności, badania prenatalne). Prowadzimy także własne Laboratorium Medyczne, Pracownię Diagnostyki Obrazowej, Aptekę i Centrum Medycyny Estetycznej.

KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI Wiodącym celem działalności firmy Provita Sp. z o.o. jest prowadzenie Kliniki Leczenia Niepłodności, której zadaniem jest kompleksowa i profesjonalna diagnostyka oraz leczenie niepłodności łącznie z metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Jesteśmy liderem w Polsce pod względem ilości przeprowadzonych procedur in vitro oraz jakości stosowanych metod i nowoczesnych technik zapłodnienia in vitro.

ANGELIUS SZPITAL Angelius Szpital posiada dwa doskonale wyposażone oddziały szpitalne oraz nowoczesny blok operacyjny spełniający wysokie standardy medyczne oferując Pacjentom przeprowadzanie licznych zabiegów i operacji na światowym poziomie. W naszym ośrodku komfort i wygoda Pacjentów jest dla nas sprawą najważniejszą.

Świadczymy także usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy do wizyty: Centrum Medyczne Angelius Provita ul. Fabryczna 13D, 40-611 Katowice tel. 32 783 73 00, fax 32 783 73 04 [email protected], www.angelius.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FABRYCZNA 13D, 40-611 KATOWICE

NIP

6342531873
Copy

REGON

278227113
Copy

KRS

0000210083
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-13

Adres rejestrowy

UL. FABRYCZNA 13D, 40-611 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2004-06-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-06-22

Sygnatura akt

RDF/433808/22/378

Strona WWW

http://angelius.pl

Kody Pkd

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

58.11.Z - Wydawanie książek

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.11.Z - Przetwarzanie danych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.10.Z - Działalność szpitali

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 ZŁ /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/ - PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 ZŁ /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/ - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 ZŁ /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/ - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZADU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 ZŁ /TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH/ - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH PROKURENTÓW ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Wojciech Marcin Winciorek
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Mariusz Krzysztof Kiecka
Prezes Zarządu, 55 lat
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Tomasz Grettka

33,33% 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00zł

Grzegorz Józef Ćwik

33,33% 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00zł

Mariusz Krzysztof Kiecka

33,33% 200 udziałów o łącznej wartości 20.000,00zł

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
30,5
32,6
41,9
28,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
18,2
25,5
23
-9,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
24
23,9
22,2
-7,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
42,2
49,4
45,2
-8,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
1,7
2
20,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
7,5
10,4
6,4
-38,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
0
0
0
EBITDA Opis wskaźnika
2
1,9
0,2
-91,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
9,6
12,9
8,8
-31,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
0
0
0
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1
0,2
-1,9
-925
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,3
0
0
0
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,2
0
0
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
56,8
48,4
49,1
0,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,5
5,9
0,4
-5,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,2
0
0
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
34
66
58
-8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,3
1,9
1,3
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
3,6
4,5
63,5
59
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży