MOŻWIŁO PIOTR PROSPECT GROUP
Marusarzówny 10/11, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP6332123486
TEL+48324733610
Oceń firmę:
MOŻWIŁO PIOTR PROSPECT GROUP
NIP6332123486
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Marusarzówny 10/11, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu

+48324733610

Strona internetowa

http://www.prospectgroup.pl/

Oddziały

Oddział Poznań

ul.Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
+48616429358

Oddział Warszawa

ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
+48222668133

O Firmie

Zapraszamy na nasza stronę internetową www.renowacje.net.pl

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MOŻWIŁO PIOTR "PROSPECT GROUP"

Copy

Adres do doręczeń

ul. Heleny Marusarzówny 10/11, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP

6332123486
Copy

REGON

240777607
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-27

Adres rejestrowy

ul. 11 listopada 51, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Przedsiębiorca

PIOTR MOŻWIŁO

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2007-11-10

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży