Proper Guard Sp. z o.o.
Sadowa 10, 41-200 Sosnowiec
NIP6443137994
Oceń firmę:
Proper Guard Sp. z o.o.
NIP6443137994
KRS0000169479
Kapitał zakładowy57 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Sadowa 10, 41-200 Sosnowiec

Strona internetowa

http://www.properguard.com.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą funkcjonującą na runku instalacji niskoprądowych już od 2003 roku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji systemów alarmu włamania i pożaru, telewizji obserwacyjnej oraz kontroli dostępu i innych. Świadczymy usługi zarówno klientom biznesowym jak i indywidualnym.

W naszej ofercie znajdują się: Odnawialne Źródła Energii - fotowoltaika - pompy ciepła - systemy solarne

oraz Systemy Bezpieczeństwa: - systemy alarmowe - telewizja przemysłowa - systemy sygnalizacji pożaru - kontrola dostępu - rejestracja czasu pracy - systemy przyzywowe - systemy nagłośnienia - domofony, videodomofony - rozwiązania nietypowe - projektowanie systemów - konserwacja systemów - modernizacja systemów - serwis

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem 607-078-940

Zespół Proper Guard

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"PROPER GUARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SADOWA 10, 41-200 SOSNOWIEC

NIP

6443137994
Copy

REGON

278098578
Copy

KRS

0000169479
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-04

Adres rejestrowy

UL. SADOWA 10, 41-200 SOSNOWIEC

Data rejestracji w KRS

2003-08-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-08-06

Sygnatura akt

RDF/424549/22/629

Strona WWW

http://www.properguard.com.pl

Kody Pkd

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB: A.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; B.JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Fryderyk Antoni Ryszka
Prezes Zarządu, 69 lat
UDZIAŁOWCY
Fryderyk Antoni Ryszka

56 udziałów o łącznej wysokości 56.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,5
55,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,8
1,6
1,5
-10,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0
301,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,3
113,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
18,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,5
63,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
548,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
15
2,9
15,9
13
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2
0,4
2,7
2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,5
0,7
3,2
2,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,9
60,8
46,4
-14,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży