PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROMESA"
Ul.Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce
NIP9591561774
TEL+48413463082
Oceń firmę:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROMESA"
NIP9591561774
KRS0000145417
Kapitał zakładowy2 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce

Numer telefonu

+48413463082

Strona internetowa

http://promesa.kielce.pl

O Firmie

Hurtownia Farb i Lakierów PROMESA funkcjonuje na rynku świętokrzyskim od 1994 roku, jako firma prywatna, zatrudniająca 5 osób. W roku 2003 firma przekształciła się w spółkę z o.o.

Obecnie w naszej Hurtowni oraz pięciu sklepach firmowych zatrudniamy 92 osoby, fachowo przygotowaną kadrę sprzedawców i przedstawicieli handlowych, którzy swoją wiedzą z dziedziny chemii budowlanej służą doradztwem w doborze niezbędnych artykułów i rozwiązań oraz profesjonalną obsługą.

Gwarantujemy szeroki asortyment towarowy, stały dostęp do nowości na rynku chemii budowlanej, korzystne ceny, specjalne promocje oraz szybki czas realizacji zamówień, dzięki posiadaniu własnego transportu.

Skupiamy się na współpracy z producentami, odbiorcami hurtowymi i obsłudze punktów detalicznych oraz w kompleksowym zaopatrzeniu inwestycji budowlanych.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PROMESA" SP. Z O.O.

25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77

tel. 41 346 30 82 do 84

  • sprzedaż hurtowa, wew. 140
  • sprzedaż detaliczna, wew. 151
  • księgowość, wew. 121, 122
  • magazyn, wew. 162
  • fax, wew. 149 (sprzedaż);
  • zamówienia, zapytania ofertowe, wyceny

adres e-mail: [email protected]

Sekretariat tel. 41 346 20 53 lub 54; fax 41 335 84 29

adres e-mail: promes[email protected] adres e-mail: [email protected]

Księgowość

tel. 41 335 84 22

adres e-mail: [email protected]

CENTRUM DEKORACYJNE PROMESA SklepFirmowy tel. 41 335 84 25

Rodzaj działalności

hurtownik

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „PROMESA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77, 25-671 KIELCE

NIP

9591561774
Copy

REGON

292696305
Copy

KRS

0000145417
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-26

Adres rejestrowy

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77, 25-671 KIELCE

Data rejestracji w KRS

2002-12-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-12-31

Sygnatura akt

RDF/474279/23/874

Strona WWW

http://promesa.kielce.pl

Kody Pkd

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

20.1 - Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.2 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.5 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.60.Z - Produkcja włókien chemicznych

22.1 - Produkcja wyrobów z gumy

22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23.1 - Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.20.Z - Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.3 - Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.4 - Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.5 - Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.70 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.9 - Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.3 - Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.4 - Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.5 - Odlewnictwo metali

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.3 - Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali

25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.7 - Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

29.10 - Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.20 - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych

29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych

29.3 - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30.9 - Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.0 - Produkcja mebli

32.1 - Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych

32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

32.9 - Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

37.00 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.1 - Zbieranie odpadów

38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.6 - Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.4 - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63.1 - Przetwarzanie danych

63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

64.1 - Pośrednictwo pieniężne

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.2 - Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.20 - Badania i analizy techniczne

79.1 - Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.2 - Sprzątanie obiektów

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Sławomir Andrzej Nogaj
Prezes, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Małgorzata Nogaj

50% 1999 udziałów o łącznej wartości 999.500,00 złotych.

Sławomir Andrzej Nogaj

50% 1999 udziałów o łącznej wartości 999.500,00 złotych.

RADA NADZORCZA
Małgorzata Nogaj
62 lata
Bożena Halina Kozieł
63 lata
Jarosław Tomasz Utrutko
58 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,1
6,1
7,3
19,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
19,5
19,3
18,2
-5,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
12,7
12,8
9,6
-24,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
32,2
32,1
27,9
-13,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
-3,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,6
0,6
0,5
-22,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,8
0,1
0,5
844,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,8
1,8
125,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
24,2
25,8
22,1
-14,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,6
0,2
1,3
730,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,8
0,1
0,5
844,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-6,7
0,4
4,9
4,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-13,9
0,8
6,5
5,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
39,5
39,8
34,6
-5,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,4
12,8
24,1
11,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-13,9
0,8
6,5
5,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
946
966
837
-129
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
1,6
1,3
-0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
12,3
4,5
-7,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży