Projandspaw Sp.z o.o. Sp.k.
Kartuska 26, 83-332 Dzierżążno
NIP5833181703
TEL+48 692 357 740
Oceń firmę:
Projandspaw Sp.z o.o. Sp.k.
NIP5833181703
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Kartuska 26, 83-332 Dzierżążno

Numer telefonu

+48 692 357 740

Strona internetowa

http://www.projandspaw.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą produkcyjno – usługową działającą głownie w sektorze przemysłu spożywczego

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach i modernizacjach. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie poświadczone certyfikatami PN-EN ISO 3834-3, PN-EN 1090 exc2, AD200 HP 0,

Świadczymy usługi z zakresu:

• Produkcji systemów transportu oraz stacji wyładunkowych dla przemysłu spożywczego

• Produkcji zbiorników i prefabrykacji rurociągów, stal nierdzewna i węglowa

• Produkcji konstrukcji stalowych wykonanych stal nierdzewna i węglowa

• Montażu konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń,

• Serwisu przy utrzymaniu ruchu w zakładach

Wdrażamy produkty/rozwiązania pozwalające rozwiązać problemy związane z oczyszczaniem płynów technologicznych lub odzyskiem wartościowych materiałów w nich zawartych. W rezultacie zaproponowanych produktów/rozwiązań możliwe jest zredukowanie kosztów eksploatacyjnych.

• Usuwania z płynów zanieczyszczeń typu żwir, piach, cząstki metaliczne (hydrocyklony, filtry workowe, świecowe)

• Usuwania zanieczyszczeń z płynów używanych w procesie technologicznym (filtracja membranowa)

• Odzyskiwania wartościowych materiałów (pierwiastków) z płynów technologicznych (kwasy, zasady barwniki itd.)

Oferta

Świadczymy usługi z zakresu:

• Produkcji systemów transportu oraz stacji wyładunkowych dla przemysłu spożywczego

• Produkcji zbiorników i prefabrykacji rurociągów, stal nierdzewna i węglowa

• Produkcji konstrukcji stalowych wykonanych stal nierdzewna i węglowa

• Montażu konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń,

• Serwisu przy utrzymaniu ruchu w zakładach

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PROJANDSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KARTUSKA 26, 83-332 DZIERŻĄŻNO

NIP

5833181703
Copy

REGON

361897996
Copy

KRS

0000775689
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2015-08-29

Adres rejestrowy

UL. KARTUSKA 26, 83-332 DZIERŻĄŻNO

Data rejestracji w KRS

2019-03-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2019-03-11

Sygnatura akt

RDF/336717/21/603

Strona WWW

http://www.projandspaw.pl

Kody Pkd

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKI SAMODZIELNIE
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
PROJANDSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY
Arkadiusz Paweł Witczak
Marcin Antoni Konopelko
Tomasz Skrzyszewski

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0
0,9
1,5
69,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
2,1
2,6
22,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0,7
0,5
-29,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0,2
0,6
265,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0,7
0,8
19,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0
0,8
1,4
71,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0,7
0,5
-29,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
97,8
57,5
-40,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
31,8
18,2
-13,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
31,8
18,2
-13,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
79,9
56,5
-23,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży