PROCHEM S A
Ul.Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
NIP1130010523
Oceń firmę:
PROCHEM S A
NIP1130010523
KRS0000019753
Kapitał zakładowy2 355 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

Strona internetowa

http://www.prochem.com.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą inżynierską, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska od 1947 roku.

Specjalizujemy się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestycje realizujemy kompleksowo od przygotowania koncepcji projektowych po symboliczne przekazanie klucza inwestorowi, bądź też realizujemy poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Uczestniczymy w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, dewelopera, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu FIDIC, czy też generalnego realizatora inwestycji.

Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w tym opracowywanie wniosków o dofinansowanie.

Zatrudniamy doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m.in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, instalacyjnej, itd. Ponadto w naszej firmie zatrudnieni są inżynierowie projektu, inspektorzy nadzoru oraz inny personel techniczny - niezbędni do zarządzania realizacją inwestycji. Od 1994 r. akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŁOPUSZAŃSKA 95, 02-457 WARSZAWA

NIP

1130010523
Copy

REGON

012532360
Copy

KRS

0000019753
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-12-13

Adres rejestrowy

UL. ŁOPUSZAŃSKA 95, 02-457 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2001-06-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-06-13

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/30966/22/270

Strona WWW

http://www.prochem.com.pl

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD PROCHEM S.A.
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
ZARZĄD PROCHEM S.A.
Michał Jakub Dąbrowski
Członek Zarządu, 50 lat
Krzysztof Marczak
Wiceprezes Zarządu, 58 lat
Marek Józef Kiersznicki
Prezes Zarządu, 57 lat
PROKURA
Maciej Zbigniew Kalita
prokura łączna, 71 lat
Grzegorz Piotrowski
prokura łączna, 62 lata
Barbara Auguścińska Sawicka
prokura łączna, 54 lata
RADA NADZORCZA
Jarosław Stępniewski
67 lat
Karol Żbikowski
50 lat
Andrzej Karczykowski
71 lat
Wiesław Jan Kiepiel
77 lat
Marek Tadeusz Garliński
72 lata

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xhtml
Pokaż więcej (5)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży