Probiotics Polska sp. z o.o.
Ul. Erazma Ciołka 15 /209, 01-445 Warszawa
NIP6681929756
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pozostałe Sprzedaż detaliczna Profil firmy Probiotics Polska sp. z o.o.
Probiotics Polska sp. z o.o.
NIP6681929756
KRS0000325182
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Erazma Ciołka 15 /209, 01-445 Warszawa

Strona internetowa

https://www.probiotics.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

ProBiotics Polska sp. z o.o. działa poprzez sieć Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii, Partnerów Wici, oraz Centra Mikroorganizmów służących radą, informacją i udostępniających wyroby probiotyczne każdemu zainteresowanemu. Nowe naturalne technologie proponowane przez ProBiotics Polska są szeroko stosowane w domu, gospodarstwie rolnym, w gospodarce komunalnej, na oczyszczalniach, składowiskach odpadów i kompostowniach. Suplementy diety służą poprawie kondycji i samopoczucia człowieka.

ProBio Emy® – to grupa naturalnych wyrobów wytworzonych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie naturalnych składników. Kompozycja jest mieszanką mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, które egzystują ze sobą na zasadzie symbiozy i synergii. Ponieważ wymieniają między sobą źródła pożywienia, nie zwalczają się wzajemnie, lecz współpracują ze sobą, korzystnie wpływają na swojego gospodarza. Oprócz mikroorganizmów w skład ProBio Emów® wchodzi m.in. niechlorowana, rewitalizowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, koncentraty owocowe, czy mieszanki ziołowo-roślinne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty w kategoriach: Witalny ogród™, zdrowy dom, probiotyki dla zwierząt, probiotyki dla gleby i roślin, kosmetyki, suplementy diety, dla oczyszczalni i kompostowni.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MENUETA 26, 02-827 WARSZAWA

NIP

6681929756
Copy

REGON

301049683
Copy

KRS

0000325182
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-02-27

Adres rejestrowy

UL. MENUETA 26, 02-827 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2009-03-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-03-10

Sygnatura akt

RDF/487725/23/932

Strona WWW

https://www.probiotics.pl

Kody Pkd

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych

20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Dominik Michał Gacka
Członek Zarządu, 34 lata
Sławomir Szczepan Gacka
Prezes Zarządu, 67 lat
UDZIAŁOWCY
Elżbieta Teresa Gacka

91 udziałów o łącznej wartości 45.500,00 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

W omawianym okresie firma zarządzana przez:


PREZES ZARZĄDU:

 • Sławomir Gacka


Członek Zarządu

 • Dominik Gacka Aktywność gospodarcza dotyczyła dziedzin, objętych statutowym zakresem

działalności:


1 Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

  i targowiskami;


2 Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy


 o działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

 • działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt

  gospodarczych;

 • sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz

  środków czyszczących;

 • sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;

 • sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt

  domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w

  wyspecjalizowanych sklepach;

 o sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

  internet;

 o pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 o działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

 o działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi [ub dzierżawionymi;


ProBiotics Polska SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PBP sp. z

o.o.) powstała w marcu 2009 roku. (do roku 2013 pod nazwą BIO-WORLD sp. z o.

o.)

Celem działania spółki jest komercjalizowanie na rynku preparatów

mikrobiologicznych wytworzonych na bazie Probiotechnologii oraz działania

promocyjne na rzecz probiotyków, naturalnych technologii i metodyk, głównie

opartych na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów z konsorcjami

probiotyków.


Spółka aktywnie uczestniczy w tworzeniu Kręgu Zdrowa Ziemia promując naturalne

wyroby i technologie oparte na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów. W

procesie technologicznym używane są naturalne komponenty — zioła, minerały,

ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, inne naturalne źródła cukrów i kompozycje

mikroorganizmów niemodyfikowane genetycznie.


 Z prowadzonej działalności spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie

9 873 868,89 PLN.


 Spółka zrealizowała zysk ze sprzedaży w kwocie 1 643 597,32 PLN. Po

uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów

operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych jak również po opłaceniu

podatku dochodowego Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 145 429,79 PLN.


Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
9,3
9,9
10,4
4,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3
2,9
3,4
16,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2
2,1
2,3
7,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,9
5,1
5,7
12,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
756,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-47,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
1,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
-17,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,9
4,2
3,5
-15,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,3
-2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
6,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,3
6,8
6,7
-0,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,1
1,5
1,5
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
40,3
42,3
40,2
-2,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,5
4,5
3,6
-0,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,8
2,2
2,1
-0,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
107
104
120
16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,5
1
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,5
2,3
2,9
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (15)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży