"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.WOJSKA POLSKIEGO 66/68, 41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE
NIP5262800307
TEL+48323455215
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Metale Nakładanie powłok Profil firmy "PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5262800307
KRS0000213177
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.WOJSKA POLSKIEGO 66/68, 41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Numer telefonu

+48323455215

Strona internetowa

http://www.primoloko.eu

O Firmie

Usługi w zakresie obróbki cieplnej stali, żeliwa i metali kolorowych: -ulepszanie cieplne, -hartowanie, -wyżarzanie, -przesycanie. Usługi w zakresie obróbki cieplno-chemicznej stali i żeliwa: -nawęglanie gazowe, -nawęglanie w proszkach, -węgloazotowanie gazowe, -azotowanie gazowe, -azotowanie kąpielowe. Usługi w zakresie obróbki chemicznej stali: -fosforanowanie grubokrystaliczne, przeciwcierne.

Specjalizujemy się w obróbce cieplnej wielkogabarytowych części maszyn i urządzeń technicznych. Posiadane przez nas urządzenia i agregaty pozwalają na wykonywanie pełnej gamy usług z zakresu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej stali, żeliwa i metali kolorowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obróbce cieplno-chemicznej.

Zaplecze kontrolno-pomiarowe oraz doświadczona Załoga są gwarantem terminowości i wysokiej jakości świadczonych usług. Lokalizacja Firmy w centrum aglomeracji Śląskiej ułatwia dojazd z autostrady A4 oraz z Drogowej Trasy Średnicowej i nie stwarza problemów logistycznych. Odbiorcami naszych usług są wiodące zakłady z branży energetycznej, motoryzacyjnej, chemicznej oraz budowy maszyn.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"PRIMOLOKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WOJSKA POLSKIEGO 66/68, 41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

NIP

5262800307
Copy

REGON

015764042
Copy

KRS

0000213177
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-14

Adres rejestrowy

UL. WOJSKA POLSKIEGO 66/68, 41-603 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Data rejestracji w KRS

2004-11-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-11-08

Sygnatura akt

RDF/482209/23/624

Strona WWW

http://www.primoloko.eu

Kody Pkd

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

74.3 - Działalność związana z tłumaczeniami

67.20.Z

74.12.Z

74.13.Z

74.14.A

74.40.Z

74.50.A

74.60.Z

74.81.Z

74.83.Z

74.84.B

74.87.A

80.4

92.1

92.2

92.3

92.4

92.5

92.7


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Roman Antoni Pięta
Prezes Zarządu, 71 lat
UDZIAŁOWCY
Danuta Pięta

91 udziałów o łącznej wartości 45.500,00 zł

PROKURA
Bartosz Grzegorz Niestrój
prokura samoistna, 41 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,8
2,1
2
-5,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,3
0,1
0,1
13,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,7
0,9
0,9
-1,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,9
1
1
0,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-2,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,5
0,6
19,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,2
-54,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,3
-47,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,8
10,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,2
-54,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,2
-54,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
35,4
44,8
20,6
-24,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13
19,5
9,3
-10,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
70,3
88,1
86,6
-1,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
19,2
25,1
13,9
-11,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
14,7
21,5
10,3
-11,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
40
21
26
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,7
5,6
5,5
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-1
-2,2
-1,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz docx
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży