PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.SŁOWACKIEGO 38 LOK.1, 80-257 GDAŃSK
NIP5842725143
TEL48587193292
Oceń firmę:
PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5842725143
Kapitał zakładowy300 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.SŁOWACKIEGO 38 LOK.1, 80-257 GDAŃSK

Numer telefonu

48587193292

Strona internetowa

http://primgdansk.pl

O Firmie

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo od projektu do realizacji w zakresie obiektów hydrotechnicznych, zagospodarowania terenu i melioracji.

Możecie Państwo powierzyć nam realizację zadania na każdym etapie, od przygotowania koncepcji, poprzez projekt, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń po wykonawstwo.

Dysponujemy własnym zapleczem sprzętowym i doświadczoną kadrą techniczną.

Zapewniamy profesjonalną realizację inwestycji, dbając o jakość i terminowość wykonywanych robót.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SŁOWACKIEGO 38 / 1, 80-257 GDAŃSK

NIP

5842725143
Copy

REGON

221567738
Copy

KRS

0000403059
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-07

Adres rejestrowy

UL. SŁOWACKIEGO 38 / 1, 80-257 GDAŃSK

Data rejestracji w KRS

2011-11-24

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-11-24

Sygnatura akt

RDF/478437/23/196

Strona WWW

http://primgdansk.pl

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ZARZĄD
Marcin Grzegorz Sadowski
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Marcin Grzegorz Sadowski

570 udziałów o łącznej wartości 285000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,1
0,9
0,9
6,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
3
2,7
2,8
0,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0,3
0
113,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,7
2,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,2
0,2
22,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0,3
0
113,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,1
0,9
0,9
6,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-3,3
-166,5
18,4
184,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,6
-11,7
1,6
13,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,6
-11,5
1,6
13,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
45,6
21,6
24,8
3,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży