Prevenity
ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
NIP5272617993
Oceń firmę:
Prevenity
NIP5272617993
KRS0000347305
Kapitał zakładowy105 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Strona internetowa

www.prevenity.com

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Na rynku jesteśmy obecni od 2010 roku, obszarem naszego działania natomiast jest bezpieczeństwo systemów IT. Posiadamy ponad 120 klientów w kraju i za granicą. Do tej pory zrealizowaliśmy już kilkaset projektów związanych z bezpieczeństwem IT. O jakości naszych usług i poziomie umiejętności mogę zaświadczyć liczne posiadane przez nas certyfikaty, między innymi; CISSP, CISA, CISM, CEH. Posiadamy także doświadczenie w realizacji złożonych projektów dla dużych i wymagających organizacji.

Świadczymy usługi w zakresie:

- Audyty i testy bezpieczeństwa,

- Doradztwo i konsultacje,

- Obsługa incydentów i informatyka śledcza,

- Analiza złośliwego oprogramowania.

Dodatkowo proponujemy Państwu nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa między innymi HPE WebInspect, HPE Fortify, BlackBerry Enterprise Mobility Suite.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową. Dotychczas z naszych szkoleń i warsztatów skorzystało ponad 850 uczestników.

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PREVENITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

NIP

5272617993
Copy

REGON

142148570
Copy

KRS

0000347305
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-25

Adres rejestrowy

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2010-01-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2010-01-28

Sygnatura akt

RDF/483007/23/45

Strona WWW

www.prevenity.com

Kody Pkd

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.91.Z - Leasing finansowy

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Mariusz Adam Burdach
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
Marek Jacek Janiczek
Wiceprezes Zarządu, 46 lat
Artur Czesław Maj
Prezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY
Mariusz Adam Burdach

33,33% 400 udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 złotych

Marek Jacek Janiczek

33,33% 400 udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 złotych

Artur Czesław Maj

33,33% 400 udziałów o łącznej wysokości 35.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
7
6,2
6,9
11,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
1,3
0,6
-50,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,1
3
3,8
27,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3,7
4,3
4,4
3,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-57,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,4
2,4
3,4
45,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,2
0,6
1,4
144,7
EBITDA Opis wskaźnika
1,2
0,5
1,3
155,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,7
4,2
4,3
3,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1
0,4
1,2
182,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,2
0,5
1,3
157,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
31
14,7
32,6
17,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
13,6
7,1
17,9
10,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
82,2
69,3
85,4
16,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
17,6
8,5
19,5
11
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
17,2
9
19,7
10,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
35
78
34
-44
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
5,5
3,2
6,7
3,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,9
-4,5
-2,5
2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży