Pracownia Satysfakcji Sp. z o.o.
ul.Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
NIP7010119396
TEL48733550503
Oceń firmę:
Pracownia Satysfakcji Sp. z o.o.
NIP7010119396
KRS0000303887
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul.Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa

Numer telefonu

48733550503

Strona internetowa

https://pracowniasatysfakcji.pl

Media społecznościowe

O Firmie

★ ASK?WOW! czyli co i jak robimy...

Hasło na rok 2018 powstało z pierwszych liter naszych firmowych wartości oraz metafory wizji i misji:

Autentyczność, Sukces, Kreatywność Wiedza, Otwartość, Współpraca

? czyli nasza wizja: Sens w działaniu

! czyli nasza misja: Tworzenie i wdrażanie efektywnych i wartościowych rozwiązań służących rozwojowi człowieka i organizacji, w których pracuje.

Chcesz wiedzieć więcej o nas? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www... ps-holding.biz

★ Firma Pracownia Satysfakcji Realizujemy projekty konsultingowe, doradcze, audytorskie. Prowadzimy szkolenia, treningi, warsztaty. Pracujemy w obszarach rozwoju organizacji - dialog strategiczny, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, efektywność, zarządzanie wiedzą, HR i ZZL. Inwestujemy w nowe technologie. Rozwijamy know-how. Korzystamy z certyfikowanych metod, technik i narzędzi. Specjalizujemy się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów, rad nadzorczych, kadry zarządzającej, liderów zespołów projektowych, ekspertów.

★ Co nas wyróżnia? Wyróżnia nas unikalność w działaniu. Interdyscyplinarność. Innowacyjność. Wiedza. Doświadczenie. Systemowość. Podejście do rozwoju. Rozumienie zmiany. Efektywność proponowanych rozwiązań. Zaangażowanie. Metody pracy. Standardy. Jakość. Etyka. Wartości. Otwartość. Szacunek. Dbanie o relacje. Praca z sensem.

★ Co oferujemy? Coaching - business, executive, career, life. Coachingowy styl przywództwa i zarządzania. Superwizja dla coachów. Team coaching. Mentoring - organizacyjny, korporacyjny, branżowy, patronacki, rozwojowy. Programy zarządzania talentami. Wdrażanie programów sukcesji. Projektowanie i wdrażanie kultury coachingowej i mentoringowej. Doradztwo organizacyjne i strategiczne. Planowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej. Komunikacja. Współpraca w zespole. Synergia celów. Efektywność. Innowacyjność. Mapa organizacji. Audyt funkcji personalnych. Outplacement. Konflikt. Mediacje. Treningi i warsztaty dla menedżerów, liderów, coachów, mentorów. Programy dla sprzedaży. Programy dla HR Business Partner.

★ Kim jesteśmy? Tworzymy nową jakość myślenia i działania w biznesie. Stawiamy na twórcze metody pracy - innowacyjność, adaptacyjność, samoprzywództwo. Budujemy na aktywności i zaangażowaniu. Wspieramy w odważnym tworzeniu świata biznesu. Myślimy systemowo, sieciowo i dywergencyjnie. Wierzymy, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas samych.

★ Nasze akredytacje, certyfikaty i referencje Akredytacje i certyfikaty: Advisio Certified Consulting Partner (ACCP), Centrum Coachingu ALK, Izba Coachingu, Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), Rzetelna Firma. Referencje: administracja publiczna, farmacja, finanse i bankowość, FMCG, IT, motoryzacja, nauka, nowe technologie, przemysł ciężki, przemysł spożywczy, szkolnictwo wyższe, usługi.

★ Certyfikat Rzetelności i nasze Referencje - zobacz na naszej stronie www... ps-holding.biz

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRACOWNIA SATYSFAKCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MARSZAŁKOWSKA 80, 00-517 WARSZAWA

NIP

7010119396
Copy

REGON

141313451
Copy

KRS

0000303887
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-19

Adres rejestrowy

UL. MARSZAŁKOWSKA 80, 00-517 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2008-04-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-04-16

Sygnatura akt

RDF/515481/23/836

Strona WWW

https://pracowniasatysfakcji.pl

Kody Pkd

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

58.11.Z - Wydawanie książek

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Mariusz Tadeusz Cyzio
Prezes Zarządu, 57 lat
UDZIAŁOWCY
Ewa Cyzio

16% 160 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł.

Marta Cyzio

16% 160 udziałów o łącznej wartości 8.000,00 zł.

Izabela Zofia Kozłowska

20% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł.

Mariusz Tadeusz Cyzio

48% 480 udziałów o łącznej wartości 24.000,00 zł.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
231
230,1
289,4
25,8
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
-28,1
-5,7
91,3
1698,5
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-28,1
-5,7
89,2
1661,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
64,9
69,7
39,9
-42,8
Podatek dochodowy Opis wskaźnika
0
0
2,1
-∞
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
230,4
230
289,1
25,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
166,1
160,4
249,6
55,6
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi Opis wskaźnika
25,1
26,4
129,8
391,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-16,9
-3,6
35,7
39,3
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
71,9
69,7
86,2
16,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-112,3
-21,6
70,3
91,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-112,3
-21,6
68,7
90,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży