PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA AGAMED mgr Agnieszka Piecuch
NORWESKA 16, 42-612 TARNOWSKIE GÓRY
NIP6452436302
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Badania laboratoryjne Profil firmy PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA AGAMED mgr Agnieszka Piecuch
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA AGAMED mgr Agnieszka Piecuch
NIP6452436302
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

NORWESKA 16, 42-612 TARNOWSKIE GÓRY

O Firmie

KOGO BADAMY Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Wykonujemy badania: 1. Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych): kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy A, B, C, D, E (np. taksówkarzy, kierowców autobusów), kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów nauki jazdy , osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem, kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E) oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) 2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza: kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych, osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, sprawców wypadków, w których byli zabici lub ranni, kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego, osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. 3. Operatorów i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej (możliwość dojazdu do siedziby klienta): operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, osób pracujących na wysokości, osób pracujących na stanowiskach górniczych.

JAK WYGLADA BADANIE

Badania odbywają się na aparaturze najnowszej generacji firmy PSYCHOTRONICS oraz przy życiu testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Umożliwia to rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych osób badanych. Badanie przebiega sprawnie, aby każdy klient wyszedł z pozytywnym wrażeniem.

WYKORZYSTUJEMY 1. APARATY BADAJĄCE SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNĄ: aparat Piórkowskiego – umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania. miernik czasu reakcji wirometr – określający umiejętności oceny prędkości obiektów w ruchu. stereometr – służący do sprawdzenia umiejętności widzenia przestrzennego oraz oceny odległości. noktometr – badanie sprawdzające szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu. pierścień Landolta – umożliwia określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej. 2. TESTY OSOBOWOŚCI: testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych 3. TESTY SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ: testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi; testy badające zdolności umysłowe; testy badające wyobraźnię przestrzenną.

KONSULATACJE PSYCHOLOGICZNE • Diagnostyka osobowości/ inteligencji • Autoprezentacja- kreowanie wizerunku • Poradnictwo zawodowe- określenie predyspozycji zawodowych, pomoc w wyborze ścieżki zawodowej, sporządzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA AGAMED MGR AGNIESZKA PIECUCH

Copy

NIP

6452436302
Copy

REGON

243437295
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-17

Adres rejestrowy

ul. Norweska 16, 42-612 Tarnowskie Góry

Przedsiębiorca

AGNIESZKA PIECUCH

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2014-01-03

Status

Aktywny

Kody Pkd

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży