PRACOWNIA PROJEKTOWA I.D.Z.
ul.Wolności 76/7, 41-500 Chorzów
NIP6261129612
TEL+48602534507
Oceń firmę:
PRACOWNIA PROJEKTOWA I.D.Z.
NIP6261129612
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul.Wolności 76/7, 41-500 Chorzów

Numer telefonu

+48602534507

Strona internetowa

http://pracowniaidz.wix.com/ppidz

Oddziały

BIURO

ul.Grażyńskiego 9/24, 41-126 Katowice

O Firmie

Pracownia Projektowa I.D.Z. jest obecna na rynku od 2002 roku. Firma jest architektonicznym biurem projektowym zajmującym się kompleksowymi usługami w procesie inwestycyjnym projektów kubaturowych oraz inżynierskich. Pracownia oferuje profesjonalną obsługę inwestycji na każdym etapie, zarówno dla klienta indywidualnego, instytucji, jak i firm. Zakres usług obejmuje m.in. sprawy formalno – prawne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia inwestycji, koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, nadzory autorskie.

Dostarczana przez firmę wielobranżowa dokumentacja wykonywana jest przez uprawnionych projektantów z dużym doświadczeniem zawodowym w projektach obiektów przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych. Usługi proponowane przez pracownię oparte są na bazie partnerstwa przy stałej współpracy z inwestorem, łącząc potrzeby i oczekiwania klienta z wymogami inwestycji, jednocześnie tworząc spójną współczesną architekturę.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Pracownia Projektowa I.D.Z. zaprasza do współpracy: tel.602-534-507

http://pracowniaidz.wix.com/ppidz

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Pracownia Projektowa I.D.Z. Damian Zwarycz

Copy

Adres do doręczeń

ul. Wolności 76/7, 41-500 Chorzów

NIP

6261129612
Copy

REGON

277913540
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-15

Adres rejestrowy

ul. Wolności 76/7, 41-500 Chorzów

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Michała Grażyńskiego 9/24, 40-126 Katowice

Przedsiębiorca

DAMIAN ZWARYCZ

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2002-11-15

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych

24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży