P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o.
Wschodnia 1, 85-779 Bydgoszcz
NIP5542535289
Oceń firmę:
P.P.U.H. Halinex Sp. z o.o.
NIP5542535289
KRS0000178559
Kapitał zakładowy2 610 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wschodnia 1, 85-779 Bydgoszcz

Strona internetowa

http://www.halinex.pl

O Firmie

Jesteśmy producentem folii oraz opakowań do najróżniejszych zastosowań. Po za produkcją folii świadczymy również usługi nadruku. Nasze 25 letnie doświadczenie w branży sprawia, że zapewniamy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę.

W naszej ofercie odnajdziecie Państwo między innymi:
- Opakowania z folii laminowanych
- Opakowania typu Doypack
- Worki foliowe
- Etykiety termokurczliwe
- Etykiety elastyczne
- Plomby termokurczliwe
- Taśmy samoprzylepne z nadrukiem

Oraz usługi z zakresu:
- cięcia oraz przewijania różnego materiału, m.in. folie ldpe, hdpe, pvc, pp, pe, laminaty, papier, itp.
- druku fleksograficznego do 6 kolorów
- zgrzewu. Wykonujemy usługi zgrzewania torebek na materiale powierzony m.in. folie ldpe, pp, pe, laminaty, itp.
- klejenia rękawów pvc.

Na każdym kroku zapewniamy Państwu nasze doradztwo i wiedzę w zakresie folii i opakowań.

Oferta

- Opakowania z folii laminowanych
- Opakowania typu Doypack
- Worki foliowe
- Etykiety termokurczliwe
- Etykiety elastyczne
- Plomby termokurczliwe
- Taśmy samoprzylepne z nadrukiem

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WSCHODNIA 1, 85-779 BYDGOSZCZ

NIP

5542535289
Copy

REGON

093128495
Copy

KRS

0000178559
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-25

Adres rejestrowy

UL. WSCHODNIA 1, 85-779 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2003-11-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-11-14

Sygnatura akt

RDF/585119/24/774

Strona WWW

http://www.halinex.pl

Kody Pkd

17.12.Z - Produkcja papieru i tektury

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.12.Z - Działalność klubów sportowych

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
REPREZENTACJA SAMOISTNA
ZARZĄD
Halina Lewandowska
Prezes Zarządu, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Robert Lewandowski

33,33% 5120 udziałów we współwłasności do 1/6 z h. lewandowska i j. lewandowską o łącznej wartości 2560 000 złotych, 48 udziałów we współwłasności do 1/3 z h. lewandowska i j. lewandowską o łącznej wartości 24 000 złotych.

Justyna Stefania Lewandowska

33,33% 5120 udziałów we współwłasności do 1/6 z h. lewandowską i r. lewandowskim o łącznej wartości 2560 000 złotych, 48 udziałów we współwłasności do 1/3 z h. lewandowską i r. lewandowskim o łącznej wartości 24 000 złotych.

Halina Lewandowska

33,33% 5120 udziałów we współwłasności do 4/6 z j. lewandowska i r. lewandowskim o łącznej wartości 2560 000 złotych, 48 udziałów we współwłasności do 1/3 z j. lewandowska i r. lewandowskim o łącznej wartości 24 000 złotych oraz 48 udziałów posiadanych samodzielnie o łącznej wartości 24 000 złotych.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,6
1,7
11,9
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,6
1,6
0,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,2
1,1
1,1
-2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,3
1,2
1,2
-1,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
0,5
-3,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0,1
-0
72,3
EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-35
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
-30,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0,1
-0
72,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
0,9
0,9
5,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-4
-7,3
-2,1
5,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3,1
-5,1
-1,3
3,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
91,9
90,5
90,3
-0,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-3,5
-4,7
-1,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,1
-5,1
-1,3
3,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
25
27
2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
8,5
7,6
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2023 - 31-12-2023
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży