Powszechny Fundusz Wierzytelności sp. z o.o.
PL. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław
NIP8982212178
TEL+48790721334
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Inne usługi dla firm Profil firmy Powszechny Fundusz Wierzytelności sp. z o.o.
Powszechny Fundusz Wierzytelności sp. z o.o.
NIP8982212178
KRS0000562303
Kapitał zakładowy591 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PL. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

Numer telefonu

+48790721334

Strona internetowa

http://www.pfw.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Powszechny Fundusz Wierzytelności to zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa i zarządzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie nabywania i zarządzania wierzytelnościami w obrębie sektora B2B.

Mieliśmy znaczny udział w rozwoju sektora polskiego rynku sekurytyzacji. W 2010 roku aktywnie uczestniczyliśmy w poszerzeniu postępowania sądowego o elektroniczne postępowanie upominawcze.

Nadrzędnym celem działań Powszechnego Funduszu Wiarygodności jest maksymalne zapewnienie Klientowi szybkiego i pewnego sposobu na odmrożenie kapitału. Jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie relacji biznesowych z dłużnikiem.

Profesjonalizm i wysoki standard naszych usług w połączeniu ze skutecznością i szybkością działania ma na celu poprawę płynności finansowej oraz minimalizację ryzyka prowadzenia biznesu przez naszych Klientów.

Świadczymy usługi na terenie Polski i za granicą, na wszystkich etapach postępowania: polubownym, sądowym, egzekucyjnym. Za dewizę stawiamy sobie elastyczność i indywidualne podejście do każdej sprawy oraz ciągłe doskonalenie w celu zmaksymalizowania jakości usług. Podstawą naszych działań jest partnerska współpraca w osiągnięciu wspólnego sukcesu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO PFW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŻMIGRODZKA 81-83, 51-130 WROCŁAW

NIP

8982212178
Copy

REGON

361761788
Copy

KRS

0000562303
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-12-07

Adres rejestrowy

UL. ŻMIGRODZKA 81-83, 51-130 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2015-06-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-06-10

Sygnatura akt

RDF/559062/23/177

Strona WWW

http://www.pfw.com.pl

Kody Pkd

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

63.12.Z - Działalność portali internetowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Mariusz Marek Pawłowski
Prezes Zarządu, 44 lata
UDZIAŁOWCY
Ewelina Miśko Pawłowska

15% 1773 (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wysokości 88.650,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych

Marek Pawłowski

85% 10047 (dziesięć tysięcy czterdzieści siedem) udziałów o łącznej wysokości 502.350,00 (pięćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,1
1,2
1,2
-1,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,6
1,6
1,8
8,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
1,3
1,5
15,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,5
2,9
3,2
11,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0,1
1007,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,2
-43,2
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,2
-42,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,3
2,8
3,1
12,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,2
-42,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,4
0,2
-43,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
8,1
28
13,7
-14,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,6
28,4
16,3
-12,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
36,9
43,6
45,3
1,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8,8
30,7
17,9
-12,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,6
28,4
16,3
-12,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
435
291
314
23
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
2
2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
5,7
1,4
2,4
1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży