ALEO.com Firmy Usługi dla firm Inne usługi dla firm Profil firmy Powszechny Fundusz Wierzytelności sp. z o.o.
Powszechny Fundusz Wierzytelności sp. z o.o.
NIP8982212178
KRS0000562303
Kapitał zakładowy591 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

PL. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

Numer telefonu

+48790721334

Strona internetowa

http://www.pfw.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Usługi dla firm Inne usługi dla firm

O Firmie

Powszechny Fundusz Wierzytelności to zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa i zarządzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie nabywania i zarządzania wierzytelnościami w obrębie sektora B2B.

Mieliśmy znaczny udział w rozwoju sektora polskiego rynku sekurytyzacji. W 2010 roku aktywnie uczestniczyliśmy w poszerzeniu postępowania sądowego o elektroniczne postępowanie upominawcze.

Nadrzędnym celem działań Powszechnego Funduszu Wiarygodności jest maksymalne zapewnienie Klientowi szybkiego i pewnego sposobu na odmrożenie kapitału. Jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie relacji biznesowych z dłużnikiem.

Profesjonalizm i wysoki standard naszych usług w połączeniu ze skutecznością i szybkością działania ma na celu poprawę płynności finansowej oraz minimalizację ryzyka prowadzenia biznesu przez naszych Klientów.

Świadczymy usługi na terenie Polski i za granicą, na wszystkich etapach postępowania: polubownym, sądowym, egzekucyjnym. Za dewizę stawiamy sobie elastyczność i indywidualne podejście do każdej sprawy oraz ciągłe doskonalenie w celu zmaksymalizowania jakości usług. Podstawą naszych działań jest partnerska współpraca w osiągnięciu wspólnego sukcesu.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO PFW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŻMIGRODZKA 81-83, 51-130 WROCŁAW

NIP

8982212178
Copy

REGON

361761788
Copy

KRS

0000562303
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-12-07

Adres rejestrowy

UL. ŻMIGRODZKA 81-83, 51-130 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2015-06-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-06-10

Sygnatura akt

RDF/288633/21/322

Strona WWW

http://www.pfw.com.pl

Kody Pkd

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

63.12.Z - Działalność portali internetowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ZARZĄD
Mariusz Marek Pawłowski
Prezes Zarządu, 43 lata
UDZIAŁOWCY
TYOS INVESTMENTS LIMITED

100% 11.820 (jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 591.000 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych

Ranking finansowy

Analiza ALEO.com za ostatni dostępny rok (2020) Metoda obliczeń
Kategoria
Inne usługi dla firm
Pozycja (Zysk / strata netto)
266
/ 1613
Pozycja (Przychód)
423
/ 1613

Województwo
dolnośląskie
Pozycja (Zysk / strata netto)
948
/ 3007
Pozycja (Przychód)
1811
/ 3007

Wygenerowany 39 godzin temu

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,4
1,1
1,2
11,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,2
1,6
1,6
4,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
0,9
1,3
38,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2
2,5
2,9
17,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
7254,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0,1
0,4
377,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,4
287,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,4
287,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,9
2,3
2,8
18,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0,1
0,4
377,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,3
8,1
28
19,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,5
6,6
28,4
21,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
41
36,9
43,6
6,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,8
8,8
30,7
21,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,5
6,6
28,4
21,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
311
435
291
-144
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
1,5
2
0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
11,2
5,7
1,4
-4,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży