TAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŻURAWINOWA 29, 85-361 BYDGOSZCZ
NIP5541003685
Oceń firmę:
TAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5541003685
KRS0000146616
Kapitał zakładowy69 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ŻURAWINOWA 29, 85-361 BYDGOSZCZ

Strona internetowa

www.pape.bydgoszcz.com

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Agencje oraz firmy usługowe świadczą pracę na rzecz decydujących się na takie posunięcie przedsiębiorców. Takie usługi to między innymi usługi profesjonalne - naukowe i techniczne.

Do tej kategorii zaliczamy między innymi podmioty zajmujące się takimi działaniami jak pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów oraz działalność agronomów i ekonomistów rolnych. Jedną z takich firm jest POMORSKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI z miejscowości BYDGOSZCZ. Zachęcamy do przejrzenia jej profilu na ALEO.com.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TAGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŻURAWINOWA 29, 85-361 BYDGOSZCZ

NIP

5541003685
Copy

REGON

091113176
Copy

KRS

0000146616
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. ŻURAWINOWA 29, 85-361 BYDGOSZCZ

Data rejestracji w KRS

2003-01-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-01-10

Sygnatura akt

RDF/547229/23/677

Strona WWW

WWW.PAPE.BYDGOSZCZ.COM

Kody Pkd

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

49.41.Z - Transport drogowy towarów


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMOISTNA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Monika Mielniczuk
Prezes Zarządu, 42 lata
UDZIAŁOWCY
Maria Jolanta Piekarska

44 udziały o łącznej wartości 66.000 zł

PROKURA
Dorota Magdalena Pewińska
samoistna, 47 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
17,9
17,3
-3,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
3,9
0
-100
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-5,3
-0,6
88,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
17,9
17,3
-3,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
17,9
17,3
-3,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-5,3
-0,6
88,5
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-29,7
-3,5
26,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
100
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży