Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna sp. z o.o. "JASTRZĄB" sp.k.
Ul. Zapleczna 7H /12, 78-100 Kołobrzeg
NIP6711817997
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi profesjonalne - naukowe i techniczne Profil firmy Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna sp. z o.o. "JASTRZĄB" sp.k.
Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna sp. z o.o. "JASTRZĄB" sp.k.
NIP6711817997
KRS0000565942
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Zapleczna 7H /12, 78-100 Kołobrzeg

Strona internetowa

http://www.pgbi-jastrzab.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Nasza firma powstała na bazie wieloletniego doświadczenia jej założycieli w branży budowlanej.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich zakresach i specjalnościach, świadectwa kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji oraz dozoru we wszystkich grupach (G1, G2 i G3).

Prowadzimy kosztorysowanie budowlane, projektowanie budowlane, sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, nadzór inwestorski, pełnimy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu a także kierownika budowy.

Wykonujemy okresowe kontrole obiektów budowlanych (pełen zakres), zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane”.

Zajmujemy się przeprowadzeniem audytów energetycznych dla budynków oraz sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "JASTRZĄB" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZAPLECZNA 7H / 12, 78-100 KOŁOBRZEG

NIP

6711817997
Copy

REGON

361989020
Copy

KRS

0000565942
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2018-06-04

Adres rejestrowy

UL. ZAPLECZNA 7H / 12, 78-100 KOŁOBRZEG

Data rejestracji w KRS

2015-07-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-07-10

Sygnatura akt

RDF/429111/22/306

Strona WWW

http://www.pgbi-jastrzab.pl

Kody Pkd

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
PROKURA
Michał Józef Chorostin
prokura samoistna, 46 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
256,6
283,3
717,6
153,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
165,7
136,2
307,1
125,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
199,8
141,3
105,2
-25,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
365,5
277,5
412,4
48,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
187,5
62,5
177,4
184
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
5,5
4175
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
194,8
136,3
355,2
160,6
EBITDA Opis wskaźnika
194,8
136,3
360,8
164,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
194,8
136,2
355,3
160,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
365,5
277,5
407,4
46,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
136,3
355,2
160,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
96,5
337,6
241,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0
48,1
49,5
1,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
54,7
50,9
25,5
-25,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
75,9
48,1
50,3
2,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
75,9
48,1
49,5
1,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
236
175
156
-19
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,2
2
1,3
-0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0
0,3
0,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży