Polkar Sp. z o.o.
Opolska 100C, 47-300 Krapkowice
NIP7560014685
TEL+48506017999
Oceń firmę:
Polkar Sp. z o.o.
NIP7560014685
KRS0000037574
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Opolska 100C, 47-300 Krapkowice

Numer telefonu

+48506017999

Strona internetowa

http://polkar.info

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Szanowni Państwo, Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją i sprzedażą: tulei tekturowych (do nawijania folii, tkanin, tworz...yw, taśm, aluminium itp.) i tub - do pakowania dokumentów, klisz, planów, map, przesyłek, kalendarzy oraz innych artykułów (opcja z zatyczkami). Oferujemy również kątowniki tekturowe (zabezpieczenie towarów, palet itp.), arkusze papieru, np. w formie przekładek paletowych, a także kartony klapowe. Zachęcam do kontaktu po szczegółową ofertę!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

POLKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OPOLSKA 100C, 47-300 KRAPKOWICE

NIP

7560014685
Copy

REGON

530943783
Copy

KRS

0000037574
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-03-04

Adres rejestrowy

UL. OPOLSKA 100C, 47-300 KRAPKOWICE

Data rejestracji w KRS

2001-08-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-08-23

Sygnatura akt

OP.VIII NS-REJ.KRS/6281/23/608

Strona WWW

http://polkar.info

Kody Pkd

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych

31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Mariusz Front
Prezes Zarządu, 58 lat
UDZIAŁOWCY
Roksana Marcjanna Buczko

25% 125 udziałów o łącznej wartości 12.500,00 zł

Kasjan Maciej Wilk

25% 125 udziałów o łącznej wartości 12.500,00 zł

Emilia Marcelina Front

25% 125 udziałów o łącznej wartości 12.500,00 zł

Angelika Anna Front

25% 125 udziałów o łącznej wartości 12.500,00 zł

PROKURA
Bartłomiej Stanisław Buczko
samoistna, 33 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,5
6,3
9,3
47,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,3
3,7
3,7
-0,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,4
-0,1
0,5
737,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,9
3,6
4,2
15,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,6
0,8
40,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
9,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,7
154,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,5
1
82
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,8
2,7
3,3
21
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,8
113,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,3
0,6
108,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-30,3
-353,7
115,7
469,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,4
4,4
6,3
1,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-12,5
-2,2
12,1
14,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
8
8,5
10,6
2,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,4
4,5
7,8
3,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
87
89
62
-27
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
1,7
2,1
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,9
2,9
1,3
-1,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży