ABTREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 3 / 8, 58-100 ŚWIDNICA
NIP5252600943
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Pojazdy specjalistyczne Tabor szynowy Profil firmy ABTREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ABTREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
NIP5252600943
KRS0000531241
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 3 / 8, 58-100 ŚWIDNICA

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Abtrex International sp. z o.o. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Abtrex International sp. z o.o. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Abtrex International sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Przedsiębiorstwo Abtrex International sp. z o.o. dostępne jest w rejestrze KRS od 12.11.2014. Lokalizacja głównej siedziby firmy to: Świdnica, PL. Św. Małgorzaty 20 /6 (województwo dolnośląskie).

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ABTREX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 3 / 8, 58-100 ŚWIDNICA

NIP

5252600943
Copy

REGON

360173173
Copy

KRS

0000531241
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 3 / 8, 58-100 ŚWIDNICA

Data rejestracji w KRS

2014-11-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-11-13

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/22499/22/66

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 - Rybactwo

05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

07 - Górnictwo rud metali

08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

12 - Produkcja wyrobów tytoniowych

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35.13 - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14 - Handel energią elektryczną

35.22 - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23 - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.2 - Działalność holdingów finansowych

64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

75 - Działalność weterynaryjna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

85.6 - Działalność wspomagająca edukację

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

37.17.Z


Niezarejestrowany

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży