PH-U EURO-MOT
UL.OCTOWA 8, 15-399 Białystok
NIP5422354473
TEL+48857423573
Oceń firmę:
PH-U EURO-MOT
NIP5422354473
KRS0000123203
Kapitał zakładowy106 500,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.OCTOWA 8, 15-399 Białystok

Numer telefonu

+48857423573

Strona internetowa

http://euro-mot.pl

O Firmie

PH-U „ EURO – MOT ” Spółka z o.o. w Białymstoku powstała 7 czerwca 1997 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel częściami zamiennymi do pojazdów użytkowych oraz systemami ogrodzeniowymi.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo bogaty wybór markowych części zamiennych - zarówno oryginalnych jak i wysokiej klasy zamienników do pojazdów takich jak:

- autobusy produkcji krajowej i zachodniej,

- samochody ciężarowe,

- naczepy i przyczepy

- busy i samochody dostawcze,

- samochody osobowe.

"EURO-MOT" jest także dystrybutorem ogrodzeń systemowych firmy PLAST-MET, w tym : ogrodzenia panelowe, siatkowe, bramy, furtki, podmurówki prefabrykowane a także Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową.

Realizujemy indywidualne zamówienia klientów

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "EURO - MOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OCTOWA 8, 15-399 BIAŁYSTOK

NIP

5422354473
Copy

REGON

050551511
Copy

KRS

0000123203
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-12

Adres rejestrowy

UL. OCTOWA 8, 15-399 BIAŁYSTOK

Data rejestracji w KRS

2002-07-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-07-29

Sygnatura akt

RDF/509166/23/182

Strona WWW

http://euro-mot.pl

Kody Pkd

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DAWJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ZARZĄD
Justyna Sawicka
Członek Zarządu, 36 lat
Jarosław Jan Idźkowski
Prezes, 64 lata
UDZIAŁOWCY
Elżbieta Grażyna Straczyńska

15,19% 24 (dwadzieścia cztery) udziały o łącznej wartości 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych

Małgorzata Aldona Kanas

22,78% 36 (trzydzieści sześć) udziałów o łącznej wysokości 18.000 (osiemnaście tysięcy) złotych

Henryka Halina Purwin

16,46% 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wysokości 13.000 (trzynaście tysięcy) złotych

Bożena Idźkowska

45,57% 72 (siedemdziesiąt dwa) udziały o łącznej wysokości 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) złotych

RADA NADZORCZA
Kazimierz Kanas
69 lat
Bożena Idźkowska
64 lata
Marcin Narel
44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,9
1
16,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
27,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,4
1,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,5
0,5
6,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,3
28,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
64,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,1
9,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
16,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,4
0,5
13,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,1
9,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,1
9,6
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,1
20,5
1,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
9
8,5
-0,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
82,5
79
-3,5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,9
12
0,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
10,7
10,1
-0,6
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
19
25
6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
8,5
6,4
-2,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,6
-1,8
-0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży